Overførsler til det tilpassede overenskomstgrundlag i TDC, herunder også koncern-interne overførsler

50%-reglen:


Funktionæroverenskomstens 50%-regel gælder ikke indenfor Særaftale I´s dækningsområde (dvs. indenfor det tilpassede område). I virksomheder i TDC-koncernen som ikke er omfattet af det tilpassede område, gælder 50%-reglen, for HK-arbejde, idet overenskomsten mellem Dansk Erhverv og HK/Privat i givet fald dækker området, uden at være trådt i kraft.  

Uanset ovenstående protokollater er det dog vores opfattelse, at eventuelle teknikere og teknisk-administrativt personale i virksomheder i TDC-koncernen uden for det tilpassede område IKKE er omfattet af 50%-reglen. I f.eks. Dansk Kabel TV gælder El-fagets overenskomst samt tiltrædelsesoverenskomst mellem Teknisk Landsforbund og Dansk Erhverv. Hvis du er ansat som teknikere eller teknisk-administrativt i en virksomhed i TDC-koncernen uden for det tilpassede område og uden for Dansk Kabel TV, kan du rette henvendelse til Dansk Metal Tele Øst, for at få oplysninger om dine løn- og ansættelsesmæssige rettigheder.   

Hovedkontoret:

 

Wholesale:


Erhverv:

 


NetDesign:
 

Song Networks:

 

Hosting:

 

 

TDC Net:

 

Channels, tidl. Privat


YouSee:De Gule Sider: