Samarbejdsbestemmelser i TDC

På denne side kan du finde forskelligt materiale om samarbejdssystemet i TDC, dvs. protokoller og aftaler mv. Mht. selve referaterne fra møderne i samarbejdssystemet, henviser vi til TDC´s Medarbejderportal

Aftale om samarbejdsudvalg i TDC af 23. august 2013 aftalt mellem TDC A/S Dansk Metal teleafdelingerne, AC-Tele, Lederforeningen i TDC (Bilag 1 til aftalen omhandler Bestemmelser for fortolkningsudvalget)

Suspendering af HUD mv., aftale af 17. august 2020

Om formandsskabet i HSU, referat af 29. november 2018 


Tilpasning af samarbejdsstrukturen
, protokol af 28. august 2007


Virksomhedsoverdragelse internt i TDC
i relation til KSU's rolle, Principper og retningslinier for, godkendt af KSU (nu HSU), den 25. november 2003 (korrigeret 9. november 2004)


SU-bestemmelsernes gyldighedsområde
, protokol af 28. maj 2000. Iht. denne protokol udvides SU-bestemmelsernes gyldighedsområde til at gælde selskaber i TDC-koncernen, jf. aktieselskabslovgivningens § 2, stk. 2, litra 1, dvs. selskaber hvor TDC "besidder flertallet af stemmerettighederne i et aktie- eller anpartsselskab".


 

Samarbejde skaber værdi for TDC og medarbejderne

Nedenfor gengives forskellige dokumenter som udover selve samarbejdsaftalen kan benyttes som værktøjer til at forbedre samarbejdet i samarbejdsudvalgene


Samarbejde skaber værdi for TDC og medarbejderne
godkendt af HSU den 20. maj 2008 med tilhørende følgeskrivelse. Revideret den 27. september 2011 med TDC´s nye værdier.


TDC Koncernpersonalepolitik
, godkendt af HSU den 1. marts 2010


Anvendelsen af MyPlan i TDC
, godkendt af HSU august 2017.


Implementering af TDC 2.0
, godkendt af HSU den 28. september 2011


Tidlig opmærksomhed ved sygdom
godkendt af HSU den 1. marts 2010


 

Rygepolitik gældende pr. 6. december 2017. Medarbejderrepræsentanterne i Hovedsamarbejdsudvalget kunne ikke tilslutte sig den del af rygepolitikken der omhandler at rygere skal betale for rygepauser. Denne del af rygepolitikken er fastsat af ledelsen. Rygepolitikken blev behandlet af Hovedsamarbejdsudvalget den 20. november 2017.

 

Koncern it-politik "Tænk før du taster", godkendt af HSU den 26. november 2019. 

Takt og Tone på Workplace, godkendt af HSU den 9. august 2018


Misbrugspolitik
, godkendt af HSU den 1. september 2016

 
 

Andre protokoller og aftaler vedr. samarbejdet i TDC

Nedenfor gengives aftale om Europæisk Samarbejdsudvalg i TDC (EWC i TDC), bestemmelser for PRÆ-SU samt bestemmelser for fortolkningsudvalget

Aftale om Europæisk Samarbejdsudvalg ved TDC, EWC,  Aftalen bygger på Lov om europæiske samarbejdsudvalg som implementerer Rådets direktiv nr. 94/45


Præ-SU
, bestemmelser af 16. marts 2001 godkendt af Koncernsamarbejdsudvalget (nu Hovedsamarbejdsudvalget). Bestemmelser anvendes når det aftales i samarbejdssystemet i forbindelse med forberedelserne og implementeringen af organisationsændringer.


Fortolkningsudvalg
, Bestemmelserne findes i Bilag 1 til Samarbejdsaftalen.Afgørelser truffet af fortolkningsudvalget

Nedenfor gengives en række afgørelser truffet af fortolkningsudvalget:


Afgørelse
, den 13. december 1996 truffet af fortolkningsudvalget i forbindelse med beslutning om lukning af lokallagre.


Afgørelse
, den 2. november 1998 truffet af fortolkningsudvalget i forbindelse med beslutning om flytning af hovedkontoret for Region Sjælland.


Afgørelse
, den 12. april 1999 truffet af fortolkningsudvalget i forbindelse med beslutning om afvikling af incassofunktionen i Sønderjylland


Afgørelse
, den 19. juni 2000 truffet af fortolkningsudvalget i forbindelse med beslutning om:

  • en organisationsændring i Butik
  • etablering af Personalecentret
  • nogle af Tele Danmark i 1997 udarbejdede kommentarer til SU-bestemmelserne mv. samt honorering af SU-medlemmers deltagelse i samarbejdsudvalgsmøder, jf. gældende bestemmelserMht. SU-medlemmers honorering henvises endvidere til protokol af 4. september 2001, hvor sagen om honorering blev løst.


Afgørelse
, den 25. februar 2004 truffet af fortolkningsudvalget i forbindelse med forslag til beslutning om organisationsændring i Branchesalg samt SU-repræsentanternes midlertidige afbrydelse af samarbejdet.


Protokol
af 20. marts 2009 om brud på Samarbejdsaftalen i TDC Mobil A/S. Flytning fra Høje Taastrup til Borups Allé og Teglholmen


Protokol af 16. juni 2010 om uenighed om brud på Samarbejdsaftalen i forbindelse med varslet flytning fra Slet Parkvej til Sletvej. Der kunne ikke opnåes enighed i fortolkningsudvalget. Sagen blev efterfølgende ikke videreført.


Protokol
af 20. marts 2012 om brud på samarbejdsbestemmelserne i TDC Drift. Organisationsændring.

 


Protokol
af 1. april 2014 om brud på Samarbejdsaftalen i Channels, idet TDC havde truffet beslutning om at hæve seviclevel og foretage ansættelser i Telco Aps. uden at sagen forinden havde været drøftet i samarbejdsudvalget i TDC Channels. TDC erkendte det påstående brud i den konkrete sag og beklagede det passerede.


Protokol
af 3. april 2014 om brud på Samarbejdsaftalen i Operations, Finans, idet TDC havde truffet beslutning om at en mindre organisationsændring, som dog medførte flytning af en medarbejders arbejdsopgaver fra Slet til Odense, uden at sagen forinden havde været drøftet i samarbejdsudvalget. TDC erkendte det påstående brud i den konkrete sag. TDC vil indskærpe overfor ledelsen i samarbejdsudvalgene, at samarbejdsbestemmelserne, de tilknyttede protokoller og fortolkningsbidrag overholdes.
Andre fortolkningsbidrag

Nedenfor gengiver vi andre dokumenter som kan yde bidrag til fortolkning af samarbejdsaftalen


Brev af 21. februar 2002 om tidsforbrug i forbindelse med SU-møder


Mail af 3. januar 2008
om rækkeviden af fortrolighed


Aftale af 3. marts 2008 mellem DI og CO-industri om trivsel og psykisk arbejdsmiljø