Oversigt over tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter, stressvejledere samt udvalgsmedlemmer


 

Tillidsrepræsentanter - Klik nedenfor:


 

Arbejdsmiljørepræsentanter - Klik nedenfor:


 

Stressvejledere - Klik nedenfor:


 

Udvalgsmedlemmer - Klik nedenfor:


E-mail adresserne på tillidsrepræsentanterne og arbejdsmiljørepræsentanter gengives ikke på Internettet. Du kan kontakte afdelingskontoret, hvis du vil have oplyst e-mail-adressen på en tillidsrepræsentant eller arbejdsmiljørepræsentant. Har du ændringer til listen bedes du ligeledes kontakte afdelingskontoret.


Liste over afdelingens bestyrelse mv. - tryk her!---

Interne blanketter i Tele Øst

Nedenfor har vi samlet nogle interne blanketter til brug for tillidsvalgte i Dansk Metal Tele Øst.

Blanketten til kørsel og udlæg

Blanketten skal indsendes snarest og senest 5 dage efter at udgiften har fundet sted.

OBS: Klik nedenfor for at downloade blanketten. Vælg "Gem" og gem blanketten i en mappe som du kan genfinde. Husk at vælge blanketten for det kalenderår, hvor kørslen har fundet sted.


Blanket til kørsel og forbrug foretaget i kalenderåret 2022:

Blanket til kørsel og forbrug foretaget i kalenderåret 2021:


Når du har downloadet blanketten udfylder du den, og sender den sammen med de tilhørende bilag, som skal refunderes.

Blanketten og bilag sendes i kuvert til:
Dansk Metal Tele Øst,
Immerkær 42,
2650 Hvidovre.

Alternativt kan du indscanne blankettten og bilagene og sende det pr. e-mail til: teleoest(at)danskmetal.dk

  

Anmeldelse og afmeldelse af tillidsrepræsentanter

Benyt nedenstående blanket, hvis du vil anmelde et valg af tillidsrepræsentant eller hvis du afmelde en valgt tillidsrepræsentant.