A-kassen

Du er altid velkommen til at henvende dig til A-kassen, hvis du har spørgsmål om dagpenge, efterløn, feriedagpenge og orlov med mere.


Adresser, åbningstider med mere kan du finde på A-kassens hjemmesider:

www.danskmetal.dk