Lokalaftale 41 om studerende på en bacheloruddannelse

Lokalaftale 41 om bachelorstuderende (18.december 2017) 

OBS:
Lokalaftale 41 kan benyttes, hvis TDC ansætter bachelorstuderende som studentermedjælpere i stillinger, hvor uddanelsen anvendes til bestridelse af de til stillingende hørende opgaver eller hvor jobbet er relevant for studiet.

Ved ansættelse af andre studentermedhjælpere end ovennævnte kan Lokalaftalerne tilknyttet Lokalaftale 32 (timeløn) benyttes.