Kontingentsatser pr. 1. januar 2023, for medlemmer af Dansk Metal Tele Øst

 MedlemskategoriForbundAfdeling I alt
 Ordinære medlemmer  356,00 kr.  210,25 kr.  566,25 kr.
 Deltid 30 timer  229,75 kr.  140,25 kr.  370,00 kr.
 Deltid under 15 timer    63,75 kr.    45,50 kr.  109,25 kr.
 Efterlønsmodtagere  277,50 kr.    12,50 kr.  290,00 kr.
 Tidlig pension (Arne)  202,50 kr.    12,50 kr.  215,00 kr.
 Pensionist*    27,50 kr.    12,50 kr.    40,00 kr.
 Mere end 22 ugers ledighed /sygdom (fuldtidsforsikret)  296,00 kr.  170,25 kr.  466,25 kr.
 Mere end 22 ugers ledighed /sygdom (deltidsforsikret)  169,75 kr.  100,25 kr.  270,00 kr.
 Elever/lærlinge    82,50 kr.    45,00 kr.  127,50 kr.

 

Som medlem af Dansk Metal omfattes man automatisk af en gruppelivsforsikring gennem ALKA der yderligere koster 22,50 kr. pr. mdr. ud over ovennævnte beløb. Man skal aktivt framelde forsikringen, hvis man ikke ønsker denne. Hvis man fravælger gruppelivsforsikringen, kan man ikke senere blive omfattet af forsikringen.

 

Derudover kan tilvælges en fritidsulykkesforsikring der koster 31,50 kr. pr. mdr.

 

Kontingenterne til fritidsulykkesforsikringen, gruppelivsforsikringen samt kontingent for pensionister, er ikke fradragsberettiget på selvangivelsen.

 

A-kassen opkræver særskilte kontingenter udover ovennævnte beløb.

 

*) Medlemmer der er overgået til pension pr. 1. januar 2010 eller senere betaler kr. 27,50 pr. måned i forbundskontingent. Kontingentet opkræves forud som et halvårskontingent.