TJM Forsikring
Sidst opdateret den 27. august 2018


Itadel A/S - det tidligere TDC Hosting - overenskomstgrundlag

TDC solgte alle sine aktier i TDC Hosting A/S pr. 1. april 2017 til Maj Invest Equity. Dermed er TDC Hosting A/S ikke længere en del af TDC-koncernen.

I TDC Hosting A/S gælder en kopi af det tilpassede overenskomstgrundlag i TDC A/S

Den 5. september 2017 skiftede TDC Hosting A/S navn til Itadel A/S.Aftale af 1. august 2018 om tillæg til Lokalaftale 4.C. om holddriftLønregulering pr. 1. marts 2018
- se aftale af 7. maj 2018 med tilhørende bilag.

Lokalaftale af 7. december 2017 mellem Itadel A/S og Dansk Metal Vest og Dansk Metal Tele Øst om visse pensionsforhold.----

Lønreguleringen pr. 1. marts 2017 har TDC Hosting A/S (nu Itadel A/S) og Dansk Metal den 21. juni 2017 givet hhv. TDC A/S og Dansk Metal teleafdelingerne bemyndigelse til at tiltræde det resultat som er opnået i TDC