Sidst opdateret den 22. juni 2019


Itadel A/S - det tidligere TDC Hosting - overenskomstgrundlag

TDC solgte alle sine aktier i TDC Hosting A/S pr. 1. april 2017 til Maj Invest Equity. Dermed er TDC Hosting A/S ikke længere en del af TDC-koncernen.

I TDC Hosting A/S gælder en kopi af det tilpassede overenskomstgrundlag i TDC A/S

Den 5. september 2017 skiftede TDC Hosting A/S navn til Itadel A/S.


Nedenfor gengives diverse protokoller og aftale som er indgået
mellem
på den ene side Dansk Metal Tele Vest og Dansk Metal Tele Øst
og
på den anden side Itadel A/S: