Lokalaftale 28. Optagelse af telefonsamtaler i TDC

 

 

Pr 25. maj 2018 bortfalder nedennævnte aftaler og samtykkeerklæringer: