Aftaler mellem DI og CO-industri

Er du i tvivl om du er omfattet af en af industriens overenskomster, kan du læse dit ansættelsesbevis som du fik udleveret fra arbejdsgiveren. Du er naturligvis også velkommen til at kontakte os, så vi kan vejlede dig

Alt månedslønnet personale omfattet af det tilpassede overenskomstgrundlag i TDC, og som har en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på mere end 8 timer, betragtes som funktionærer, selv om de ikke i funktionærlovens forstand er funktionærer.

På det tilpassede overenskomstgrundlag i TDC er det derfor Industriens Funktionæroverenskomsten som gælder. Klik her for at læse det tilpassede overenskomstgrundlag.

Nedenfor kan du downloade industriens aftaler:
(Husk at Organisationsaftaler også er en del af hhv. Industriens Funktionæroverenskomst og/eller Industriens Overenskomst)Industriens Funktionæroverenskomst gælder for medarbejdere der i lovens forstand er funktionærer, eller for ikke-funktionærer, hvor det specefikt er aftalt, at funktionæroverenskomsten gælder.

Industriens Overenskomst - hos Ericsson Danmark og Huawei er teknikere omfattet af Industriens Overenskomst. I TDC Net A/S er timelønnede teknikere omfattet af Industriens Funktionæroverenskomst, men omfattet af afskedigelsesbestemmelserne i Industriens Overenskomst 


Organisationsaftaler
aftalt mellem DI og CO-industri.  Det fremgår af indholdsfortegnelsen og de enkelte aftalers eget indhold om de gælder for enten Industriens Overenskomst eller Industriens Funktionæroverenskomst eller for begge overenskomster.


Gamle overenskomster.

Nedenfor gengiver vi overenskomster fra tidligere perioder. De kan være til nytte hvis du f.eks. har et ældre ansættelsesbevis, som henviser til en bestemt paragraf i en overenskomst, som efterfølgende er bleve omnummereret eller ændret.

Gamle versioner af Industriens Funktionæroverenskomst:Gamle versioner af Industriens Overenskomst:Gamle versioner af Organisationsaftaler: