Overenksomster i Huawei Technologies (Denmark) Aps.

Huawei Technologies (Denmark) ApS. blev pr. 1. juli 2016 indmeldt i arbejdsgiverforeningen DI, som tillige benævnes Dansk Industri. Tidligere var Huawei medlem af arbejdsgiverforeningen Dansk Erhverv Arbejdsgiver.

Der blev den 26. september 2016 gennemført forhandling mellem Dansk Metal, DI og Huawei Technologies (Denmark) ApS om tilpasning af de gældende overenskomstforhold til industriens overenskomster. Der henvises til mødereferat af 26. september 2016.

Afhængig af hvilket arbejde man udfører, gælder fra 26. september 2016 forskelligt overenskomstgrundlag:


Giganet mv.
For det arbejde som pr. 1. maj 2016 bliver virksomhedsoverdraget fra TDC A/S gælder tiltrædelsesaftale af 22. marts 2016  til Industriens Overenskomst, med tilhørende lokalaftale. Tiltrædelsesaftalen er aftalt mellem på den ene side Dansk Erhverv, Huawei Technologies (Denmark) ApS. og på den anden side Dansk Metal Tele Vest, Metal Odense og Dansk Metal Tele Øst.
Klik her for at læse tiltrædelsesaftalen og klik her for Industriens Overenskomst.


Field Force mv.
For det arbejde som pr. 1. marts 2014 blev virksomhedsoverdraget fra Ericsson Danmark dvs. Field Force området (TDC Mobil net) gælder tiltrædelsesaftale af 19. februar 2014 til Industriens Overenskomst. Det kontorpersonale som dengang blev virksomhedsoverdraget er også omfattet af tiltrædelsesaftalen. Tiltrædelsesaftalen er aftalt mellem på den ene side Dansk Erhverv, Huawei Technologies (Denmark) ApS. og på den anden side Dansk Metal Tele Vest og Dansk Metal Tele Øst.
Klik her for at læse tiltrædelsesaftalen og klik her for Industriens Overenskomst.

I Field Force gælder desuden nogle lokalaftale. Kantakt tillidsrepræsentanterne for at få information om de gældende lokalaftaler. Vi gengiver dog lokalaftale om GPS fra 20. marts 2018 her.

Øvrigt personale ansat i Huawei
Øvrigt personale som ikke er omfattet af ovenstående - og som hverken er ledere eller akademikere - er dækket af enten Industriens Overenskomst eller Industriens Funktionæroverenskomst. Her skal man dog være opmærksom på, at Industriens Funktionæroverenskomst pga. 50%-reglen ikke er sat i kraft for Handels- og Kontorarbejde.

For udlånte medarbejdere fra TDC til Huawei
For medarbejder udlånt fra TDC til Field Force gælder overenskomstgrundlaget i TDC. Her skal man desuden være opmærksom på lokalaftale 31.2.

For øvrige udlånte medarbejdere fra TDC - f.eks. udlånte medarbejdere til Giganet mv. - gælder  overenskomstgrundlaget i TDC.