Andre virksomheder

Udlånte "Kassetjenestemænd" fra TDC til virksomheder uden for TDC-koncernen ér ansat i TDC, og er dermed omfattet af overenskomsten for TDC.

Hvis du

  • ikke er ansat i TDC-koncernen eller,
  • ikke er udlånt "kassetjenstemand fra TDC

kan du alligevel være omfattet af en overenskomst.

Er du i tvivl om du er omfattet af en overenskomst eller er du i tvivl om hvilken overenskomst du er omfattet af, kan du læse dit ansættelsesbevis som du har fået fra din arbejdsgiver. Det skal nemlig fremgå af dit ansættelsesbevis om du er omfattet af en overenskomst og i givet fald hvilken overenskomst.

Medarbejdere som er virksomhedsoverdraget fra TDC-koncernen vil som hovedregel som minimum være omfattet af de hidtidige overenskomstmæssige bestemmelser frem til førstkommende overenskomstfornyelse.

Du er velkommen til at kontakte afdelingskontoret hvis du har spørgsmål om dit ansættelssforhold.