Aftaler indgået mellem DA og FH (det tidl. LO)

Nedenfor gengiver vi forskellige aftaler indgået mellem hovedorganisationerne DA og FH (det tidl. LO)

Hovedaftalen. Aftale mellem DA og LO af 31. oktober 1973 med ændringer pr. 1. januar 1993. Bemærk at i denne version er §5 udeladt, jf. protokollat mellem DA og LO af 23. januar 2007 (se nedenfor)


Protokollat om at Hovedaftalens § 5 er udgået
aftalt mellem DA og LO den 23. januar 2007


Normen
. Norm for behandling af faglig strid aftalt mellem DA og LO 27. oktober 2006. Reglerne gælder medmindre der findes andre betryggende regler. Der gælder således f.eks. særlige regler for TDC, der supplerer Normen.


Aftale om kontrolforanstaltninger
aftalt mellem DA og LO den 27. oktober 2006.


Protokollat vedr. konflikthåndtering
aftalt mellem DA og LO den 27. oktober 2006 (om blandt andet fællesmødernes afholdelse).


Afskedigelsesnævnets forretningsorden
 med ændringer pr. 1. marts 2006 for det iht. § 4 stk. 3, i Hovedaftalen af 1973 med senere ændringer nedsatte permanente nævn, Afskedigelsesnævnet

Den danske aftalemodel på det private arbejdsmarked, LO og DA Fælleserklæring af 2. september 2015:

Mæglingsforslag fra forligsmanden:

Mæglingsforslag fra forligsmanden af 25. marts 2020

Mæglingsforslag fra forligsmanden af 27. marts 2017


Mæglingsforslag
fra forligsmanden 21. marts 2014


Mæglingsforslag fra forligsmanden 22. marts 2012


Mæglingsforslag
fra forligsmanden af 26. marts 2010


Mæglingsforslag
fra forligsmanden af 6. april 2007


Mæglingsforslag
fra forligsmanden af 26. marts 2004


Mæglingsforslag
fra forligsmanden af 18. februar 2000