Landsklubben i TDC


Du kan gå direkte til Landsklubbens hjemmeside ved at klikke HER

Landsklubben blev af de fire Metal teleafdelinger, Tele Øst, Tele Vest, Tele Fyn og Tele Sønderjylland, stiftet den 11. december 2008.

Formålet med Landsklubben er, at have en fælles overordnet organ, der varetager overenskomsten i perioden mellem overenskomstfornyelserne.
Det gør, at der på landsplan, er et fælles udgangspunkt i forhandlingerne med TDC Net og Nuuday, i stedet for at hver teleafdelingen gør det på sin måde.

Landsklubben varetager kun overenskomstmæssige forhold, mens teleafdelingerne varetager personsager.

Landsklubbens bestyrelse består af én repræsentant fra hver teleafdeling, formanden for hver enkelt virksomhedsklub (Field service, Delivery, Net øvrige, Nuuday privat og Nuuday Erhverv, Finans og IT), herunder formand, næstformand samt kasserer. 

Landsklubbens bestyrelse består i dag af:

Lars Jørgensen, formand
Tobias Tolstrup, næstformand og formand for virksomhedsklubben Nuuday privat
Claus Stavad, kasserer
Anders Kundsen, formand for virksomhedsklubben Nuuday Erhverv, Finans og IT
Jesper Lohse, formand for virksomhedsklubben Field service
Brian Emig, formand for virksomhedsklubben Delivery
Allan Niss, formand for virksomhedsklubben Net øvrige
Jeanette Termansen, Tele Sønderjylland
Jeana Jørgensen, Tele Fyn
Ole Mølgaard Andersen, Tele Vest
Casper Moser, Tele Øst

Du kan gå direkte til Landsklubbens hjemmeside ved at klikke HER