Sidst opdateret den 23. juli 2018


Radioekspedienter i Forsvaret (tidl. Lyngby Radio) - Overenskomstgrundlag

Pr. 1. april 2017 gælder et nyt overenskomstgrundlag  i Lyngby Radio aftalt mellem Moderniseringsstyrelsen og Dansk Metal.

De vigtigste kollektive aftaler fremgår nedenfor:


OBS: angående OK18

Den 4. juni 2018 er OK18 ved urafstemningen blevet godkendt på Statens område ved det såkaldte CFU-forlig, og de nævnte aftaler ændres i overensstemmelse hermed. I takt med, at de opdtarede dokumenter foreligger, vil denne side blive opdateret.

Indtil dette fuldt og helt er sket, kan du klikke her for at læse CFU-forliget pr. 1. april 2018.