Konfliktløsningsregler mv.

For tid til anden kan der opstå uoverensstemmelser af faglig karakter mellem De Gule Sider A/S og Dansk Metal. Til brug for løsning af sådanne uoverensstemmelser er der udarbejdet forskellige konfliktløsningsregler som skal anvendes: