Lokalaftale 21. Tavsheds- og loyalitetsforpligtelse.