Lokalaftaler rejser m.v.

11. A: Rejser i indlandet11. B: Arbejdsmæssig kørsel og parkering, Net divisionen.

11.C. Lokalaftale 11.C. om Arbejdsmæssig kørsel og parkering for medarbejdere med skiftende arbejdssteder, der arbejder med drifts-, anlægs-, sevice- og installationsopgaver. Redigeret udgave af 10. marts 2017

 

11. D: Vilkår for arbejde i udlandet i forbindelse med tjenesterejser, herunder tilkald.

    
11. E: Vilkår for kortvarige udstationeringer.

    
11. F: Løn - og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset Tele Danmark Consult A/S.