Lønregulering aktuelt år:

 

 

 

 

Lønregulering, afgørelser:

 

 

 

 

Lønregulering, tidligere år:

TDC Internet

  • Udgået: Lokalaftale 3.13 Lokalaftale af 18. august 2000 om arbejdsvilkår for midlertidigt ansatte medhjælpere (tilmeldt et SU- berettiget studium) i Tele Danmark Internet. Lokalaftalen er udgået og erstattet af Lokalaftale 3.G.

Øvrige 

  • Lokalaftale 3.16 Protokol af 22. november 2000 om honorering af direktionschaufføren i Tele Danmark.  Da aftalen kun vedrører én person, som ikke er ansat længere, er aftalen ikke tilgængelig på internettet.

Lokalaftale 3. D.

 Lokalaftale 3.E.

  • UDGÅET Lokalaftale 3. E. om rammer for provisionsordninger i TDC Forlag)
    Den pågældende aftale med tilhørende protokollater vedrørte TDC Forlag som senere blev frasolgt og skiftede navn til De Gule Sider A/S. Her blev der senere aftalt en virksomhedshedsoverenskomst. Den nævnte lokalaftale 3.E. er derfor udgået i det tilpassede overenskomstgrundlag med TDC.

Lokalaftale 3.F.

Lokalaftale 3.I.

Lokale udmøntninger af lokalaftale 3.I om rammer for provision: