Lokalaftale 3.I.

Lokale udmøntninger af lokalaftale 3.I om rammer for provision: