Den 13. marts 2020

Forligsmanden udsætter for 2. gang de varslede arbejdsstandsninger

Forligsmand Jan Rechendorff har fredag meddelt at han udsætter varslede arbejdsstandsninger i yderligere 2 uger


Arbejdsstandsningerne kan herefter tidligst iværksættes på femtedagen efter udløbet af de 2 uger - dvs. en storkonflikt kan bryde ud den 2. april 2020 ved den enkeltes normale arbejdstids begyndelse.

Hvis forligsmanden inden for de 2 uger (dvs. inden den 29. marts) måtte erklære, at forhandlingerne er afsluttet uden resultat, vil de varslede arbejdsstandsninger kunne bryde ud på femtedagen efter en sådan erklæring er fremsat.

Forligsmand Jan Reckendorff udtaler i den forbindelse:

- Som tidligere meddelt foregår forhandlingerne fortsat i Forligsinstitutionens regi og dermed inden for forligsmandslovens rammer.

- Jeg opfordrer indtrængende alle overenskomstparter, hvor der endnu ikke er opnået forlig, til at fremskynde forhandlingerne mest muligt med henblik på en afklaring, fortsætter han.

- Overenskomstparter, der ønsker bistand ved disse forhandlinger, opfordres til at kontakte Forligsinstitutionen.

- Forhandlinger, der allerede er indledt, eller hvor parterne har anmodet om bistand, vil blive indkaldt med kort varsel.

- Jeg har aftalt nyt møde med DA og FH mandag, den 16. marts 2020 kl. 10, slutter forligsmanden.

Hvis det inden søndag den 29. marts lykkes for forligsmanden at fremsætte et mæglingsforslag, vil de varslede arbejdsstandsninger blive suspenderet, medens der foregår urafstemning.

Normalt plejer Dansk Metal Tele Øst at arrangere medlemsmøder i forbindelse med at forligsmanden fremsætter sit mæglingsforslag. Pga. den aktuelle COVID-19 situation, vil vi undersøge alternative måder at informere på, end via fysiske møder. Nærmere besked herom gives senere.

Konfliktvejledning
De fleste beskæftigede medlemmer af Dansk Metal Tele Øst vil i givet fald blive omfattet af en storkonflikt.

For medlemmer af Dansk Metal Tele Øst omfatter konfliktvarslerne navnlig følgende selskaber:

- TDC A/S,
- TDC Net A/S,
- Nuuday A/S, 
- Ericsson Danmark A/S og
- Huawei Technologies (Denmark) ApS


I Danmark har der ikke siden 1998 været storkonflikt på det private arbejdsmarked. Derfor er der næppe mange der lige har skarp erindring om, hvordan man skal forholde sig i forbindelse med en korrekt varslet og iværksat konflikt. Tele Øst har derfor udarbejdet en Konfliktvejledning.
Status OK20 for medlemmer hos Dansk Metal Tele Øst
(opdateret den 12. marts 2020)

Ericsson Danmark A/S og Huawei Technologies (Denmark) ApS.
Medlemmer ansat hos Ericsson Danmark A/S og Huawei Technologie (Denmark) Aps. er direkte omfattet af industriforliget fra den 9. februar 2020. Du kan downloade en opdateret version af industriforliget - klik her. Forliget afventer mæglingsforslag fra forligsmanden. 

Itadel A/S

Der er tale om en selvstændig virksomhedsoverenskomst og ved OK20 er der særskilte forhandlinger mellem Itadel A/S og Dansk Metal. Dansk Metal og Itadel A/S mødes til forhandling den 11. marts 2020. Der er den 11. marts 2020 indgået forlig om OK20. Forligsmanden er orienteret. Forliget afventer forligsmandens mæglingsforslag - se mere her

TDC A/S
Der er tale om en selvstændig virksomhedsoverenskomst og ved OK20 er der særskilte forhandlinger mellem CO-industri/Dansk Metal og TDC A/S om overenskomstfornyelsen for det tidl. tilpassede overenskomstgrundlag i TDC, som nu om dage betragtes som virksomhedens overenskomstgrundlag. Overenskomstgrundlaget dækker Særaftale I – dvs. for tiden selskaberne TDC A/S, TDC Net A/S og Nuuday A/S.

Der har siden slutningen af januar været sonderende lokale drøftelser mellem TDC og Dansk Metal teleafdelinger og den 20. februar startede de egentlige forhandlinger mellem CO-industri og TDC. Der er den 10. marts 2020 indgået forlig om OK20. Forligsmanden er orienteret. Forliget afventer forligsmandens mæglingsforslag - se mere her 

                                                 ----------------------

Du skal løbende via
teleoest.dk holde dig opdateret om udviklingen i forbindelse med OK20

                                                 ---------------------- 

Forventet tidsplan OK20 – Dansk Metal Tele Øst

2019:

2020: 

  • Primo januar: CO-industri og DI begynder forhandlinger i "Det snævre Udvalg”, som består af fire personer: formanden og næstformanden i CO-industri samt direktøren og vicedirektøren fro DI
  • Ultimo januar: FH og DA opsiger overenskomster
  • Ultimo januar: FH og DA indgår aftale om undladelse af 1. konfliktvarsel
  • Primo februar: Tilstræbelse af forlig på industriens område (minimallønsområdet) dvs. Industriens overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst (rammen lægges ved dette forlig for hele det private arbejdsmarked, og er et gennembrudsforlig for hele mindstelønsområdet)
  • Februar: Slutforhandlinger går i gang på alle øvrige overenskomstområder som skal fornys 1. marts 2020, herunder forhandlingerne om fornyelse af Metals virksomhedsoverenskomster for hhv. TDC og Itadel
  • Marts: Forventning om at forligsmanden fremsætter samlet Mæglingsforslag
  • Marts/april: Medlemsmøder i Tele Øst om Mæglingsforslag
  • Marts/april: Urafstemning om forligsmandens Mæglingsforslag

Sammenligning af tidsplan fra tidligere overenskomstfornyelser:


Industriforlig
 
 

Forhandlingerne overgået
til Forligsinstitutionens
regi 

Mæglingsforslag
fremsat 
 

Resultat af
urafstemning
offentliggjort 

2007

25. februar

18. februar

6. april

30. april

2010

22. februar

22. februar

26. marts

20. april

2012

13. februar

27. februar

22. marts

17. april

2014

9. februar

4. marts

21. marts

11. april

2017

12. februar

3. marts

27. marts

20. april

2020

9. februar

6. marts

???

???Læs om OK20 hos Dansk Metal Tele Øst

 

Se Video-medlemsmøde om OK20 - klik her!

 

Nedenfor bringer vi en oversigt i kronologisk rækkefølge over sider på teleoest.dk i forbindelse med overenskomstfornyelsen pr. 1. marts 2020 på det private arbejdsmarked:

16.04.20 Rekordhøj stemmedeltagelse i Dansk Metal Tele Øst

16.04.20 Mæglingsforslaget er vedtaget med stort flertal

14.04.20 Urafstemningen om OK20 slutter hos Dansk Metal onsdag kl. 12:00


26.03.20 Urafstemningen om mæglingsforslaget er i gang
 

25.03.20 Forligsmanden har fremsat samlet mæglingsforslag

24.03.20 Mæglingsforslagets betydning for ansatte i TDC A/S, TDC Net A/S, Nuuday A/S og Itadel A/S

24.03.20 Mæglingsforslagets betydning for ansatte i Huawei og Ericsson

21.03.20 Forligsmanden har lørdag fremsat skitse til mæglingsforslag

16.03.20 Forligsmanden indleder torsdag forhandlinger om mæglingsskitse

13.03.20 Forligsmanden udsætter de varslede arbejdsstandsninger i yderligere 2 uger

12.03.20 Forhandlingerne fortsætter i forligsinstitutionens regi

12.03.20 Forlig om overenskomstfornyelse for TDC

12.03.20 Forlig om overenskomstfornyelse for Itadel

06.03.20 Alle forhandlinger overgået til forligsinstitutionens regi

27.02.20 Forligsmanden udsætter varslede arbejdsstandsninger i 2 uger

21.02.20 OK20: Gennembrudsforlig på normallønsområdet

20.02.20 Overenskomst i hus til 8.000 i møbelindustrien

19.02.20 Første forlig efter industriens gennembrudsforlig

10.02.20 Dansk Metals hovedbestyrelse anbefaler et ja til overenskomstforliget

09.02.20 Hovedpunkterne i industriforliget

09.02.20 Forlig på industriens område

08.02.20 OK20 og overenskomsten for TDC-ansatte

04.02.20 Introduktion til overenskomstfornyelsen 2020

23.01.20 Protokol mellem FH og DA om undladelse af 1. konfliktvarsel

23.01.20 Protokol mellem FH og DA om opsigelse af 1. marts overenskomster

16.12.19 Protokollat mellem TDC A/S, CO-industri og Dansk Metal om køreplan for OK20

09.10.19 FH og DA aftaler køreplan for OK20

25.09.19 Ny hjemmeside følger OK20

19.09.2019 DI og CO-industri aftaler køreplan for OK20

01.02.2019 Indkaldelse af forslag til overenskomstfornyelsen 2020

01.02.2019 Forventet tidsplan for OK20


01.02.2019 Forligsinstitutionen og forligsmandens beføjelser


01.02.2019 Oversigt over lovindgreb i overenskomstmæssige konflikter i nyere tid