Den 1. februar 2019


Indkaldelse af forslag til overenskomstfornyelsen 2020

Nu er tiden kommet til, at du skal indsende dine forslag til overenskomst-fornyelsen 2020. Vi  skal have dem senest den 3. juni 2019, så kravene kan koordineres i Dansk Metal og CO-industri


af Carsten Dyring Nielsen


Ca. 450.000 privatansatte lønmodtagere skal pr. 1. marts 2020 have fornyet deres overenskomster. Det gælder også for de fleste medlemmer af Dansk Metal Tele Øst.

Huwaei er medlem af Dansk Industri og omfattet af industriens overenskomster. Og selv om såvel TDC som Itadel i dag er medlem af Dansk Erhverv Arbejdsgiver gælder begge steder en virksomhedsoverenskomst, hvor den til enhver tid Industriens Funktionæroverenskomst er gældende.

Industriens Funktionæroverenskomst omfatter ca. 50.000 lønmodtagere. Og den forhandles sammen med Industriens Overenskomst, som omfatter ca. 180.000 fuldtidsansatte. Begge overenskomster forhandles mellem CO-industri og Dansk Industri, DI. CO-industri er et forhandlingskartel på lønmodtagersiden, som Dansk Metal er medlem af. DI er den største medlemsorganisation i Dansk Arbejdsgiverforening.

For TDC-ansatte og ansatte i Itadel er Særaftalerne desuden til forhandling ved overenskomstfornyelsen, da de er en overenskomsten. Lokalaftalerne derimod forhandles som udgangspunkt uafhængigt af overenskomstfornyelsen, da lokalaftalerne i princippet kan forhandles året rundt. Så i første omgang er det krav til Industriens Overenskomst, Industriens Funktionæroverenskomsten og Særaftalerne i TDC og Itadel, som du skal indsende. Men har du også forslag til lokalaftalerne, er du naturligvis også velkommen til at indsende dem.

Husk: vi skal have dine forslag senest 3. juni 2019
For at kunne koordinere kravene til overenskomstfornyelsen er det vigtigt, at afdelingskontoret har dine krav i hænde senest den 3. juni 2019. Kravene vil herefter over sommeren blive koordineret i afdelingens bestyrelse samt internt i forbundet og i CO-industri. De egentlige forhandlinger mellem DI og CO-industri går i gang en af de første arbejdsdage i januar 2020.

Husk når du indsender dine forslag at påføre et telefonnummer, hvor vi kan træffe dig, hvis vi har behov for at nærmere at drøfte forslagene med dig.
Læs om OK20 hos Dansk Metal Tele Øst

 

Se Video-medlemsmøde om OK20 - klik her!

 

Nedenfor bringer vi en oversigt i kronologisk rækkefølge over sider på teleoest.dk i forbindelse med overenskomstfornyelsen pr. 1. marts 2020 på det private arbejdsmarked:

16.04.20 Rekordhøj stemmedeltagelse i Dansk Metal Tele Øst

16.04.20 Mæglingsforslaget er vedtaget med stort flertal

14.04.20 Urafstemningen om OK20 slutter hos Dansk Metal onsdag kl. 12:00


26.03.20 Urafstemningen om mæglingsforslaget er i gang
 

25.03.20 Forligsmanden har fremsat samlet mæglingsforslag

24.03.20 Mæglingsforslagets betydning for ansatte i TDC A/S, TDC Net A/S, Nuuday A/S og Itadel A/S

24.03.20 Mæglingsforslagets betydning for ansatte i Huawei og Ericsson

21.03.20 Forligsmanden har lørdag fremsat skitse til mæglingsforslag

16.03.20 Forligsmanden indleder torsdag forhandlinger om mæglingsskitse

13.03.20 Forligsmanden udsætter de varslede arbejdsstandsninger i yderligere 2 uger

12.03.20 Forhandlingerne fortsætter i forligsinstitutionens regi

12.03.20 Forlig om overenskomstfornyelse for TDC

12.03.20 Forlig om overenskomstfornyelse for Itadel

06.03.20 Alle forhandlinger overgået til forligsinstitutionens regi

27.02.20 Forligsmanden udsætter varslede arbejdsstandsninger i 2 uger

21.02.20 OK20: Gennembrudsforlig på normallønsområdet

20.02.20 Overenskomst i hus til 8.000 i møbelindustrien

19.02.20 Første forlig efter industriens gennembrudsforlig

10.02.20 Dansk Metals hovedbestyrelse anbefaler et ja til overenskomstforliget

09.02.20 Hovedpunkterne i industriforliget

09.02.20 Forlig på industriens område

08.02.20 OK20 og overenskomsten for TDC-ansatte

04.02.20 Introduktion til overenskomstfornyelsen 2020

23.01.20 Protokol mellem FH og DA om undladelse af 1. konfliktvarsel

23.01.20 Protokol mellem FH og DA om opsigelse af 1. marts overenskomster

16.12.19 Protokollat mellem TDC A/S, CO-industri og Dansk Metal om køreplan for OK20

09.10.19 FH og DA aftaler køreplan for OK20

25.09.19 Ny hjemmeside følger OK20

19.09.2019 DI og CO-industri aftaler køreplan for OK20

01.02.2019 Indkaldelse af forslag til overenskomstfornyelsen 2020

01.02.2019 Forventet tidsplan for OK20


01.02.2019 Forligsinstitutionen og forligsmandens beføjelser


01.02.2019 Oversigt over lovindgreb i overenskomstmæssige konflikter i nyere tid