Den 1. februar 2019


Oversigt over lovindgreb i overenskomstmæssige konflikter

Siden 1975 har Folketinget i alt 17 gange foretaget indgreb i den frie konfliktret og den frie forhandlingsret og har vedtaget love, som har forlænget opsagte overenskomster. Sidst det skete var 26. april 2013:

 • 11. marts 1975 om forlængelse af kollektive overenskomster på det private- og det offentlige arbejdsmarked
   
 • 26. august 1977 om forlængelse af visse kollektive overenskomster på søfartsområdet
   
 • 26. august 1977 om forlængelse af kollektive overenskomsten mellem Ministeriet på Grønland og Radiotelegrafistforeningen af 1917
   
 • 29. marts 1979 om forlængelse af kollektive overenskomster og aftaler mv. 
   
 • 30. oktober 1981 om forlængelse af kollektive overenskomster mv. mellem Det offentlige Aftalenævn og Radiotelegrafistforeningen af 1917 
   
 • 5. maj 1981 om fornyelse af overenskomster og aftaler mellem Andels- og Privatslagteriernes Arbejdsgiverforening og Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet. 
   
 • 31. august 1984 om forlængelse af kollektiv overenskomst mellem Det offentlige Aftalenævn og Maskinmestrenes Forening 
   
 • 31. marts 1985 om fornyelse og forlængelse af kollektive overenskomster og aftaler mv.
   
 • 15. november 1985 for Grønland om forlængelse og fornyelse af kollektive aftaler mv. og om ændring af dyrtidsregulering
   
 • 8. maj 1987 om ændring af arbejdstidstilrettelæggelsen mv. for underordnede sygehuslæger og om fornyelse og forlængelse af overenskomster for underordnede sygehuslæger m.fl.
   
 • 20. maj 1987 om forlængelse af overenskomster mellem Falcks Redningskorps A/S og hhv. Specialarbejderforbundet i Danmark og Chaufførernes Fagforening.
   
 • 20. august 1987 om fornyelse af visse overenskomster inden for Edb-området 
   
 • 15. oktober 1987 om forlængelse af overenskomst mellem Bornholmstrafikken og Sømændenes Forbund i Danmark
   
 • 24. maj 1995 om forlængelse og fornyelse af overenskomster og aftaler for sygeplejersker, sundhedsplejersker, hjemmesygeplejersker, hospitalslaboranter m.fl. 
   
 • 7. maj 1998 om fornyelse af visse kollektive overenskomster mv. 
   
 • 21. maj 1999 om forlængelse og fornyelse af overenskomster og aftaler for sygeplejersker, radiografer, hjemmesygeplejersker m. fl.

 • 26. april 2013 om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og aftaler for visse grupper af ansatte på det offentlige område


   

Læs om OK20 hos Dansk Metal Tele Øst

 

Se Video-medlemsmøde om OK20 - klik her!

 

Nedenfor bringer vi en oversigt i kronologisk rækkefølge over sider på teleoest.dk i forbindelse med overenskomstfornyelsen pr. 1. marts 2020 på det private arbejdsmarked:

16.04.20 Rekordhøj stemmedeltagelse i Dansk Metal Tele Øst

16.04.20 Mæglingsforslaget er vedtaget med stort flertal

14.04.20 Urafstemningen om OK20 slutter hos Dansk Metal onsdag kl. 12:00


26.03.20 Urafstemningen om mæglingsforslaget er i gang
 

25.03.20 Forligsmanden har fremsat samlet mæglingsforslag

24.03.20 Mæglingsforslagets betydning for ansatte i TDC A/S, TDC Net A/S, Nuuday A/S og Itadel A/S

24.03.20 Mæglingsforslagets betydning for ansatte i Huawei og Ericsson

21.03.20 Forligsmanden har lørdag fremsat skitse til mæglingsforslag

16.03.20 Forligsmanden indleder torsdag forhandlinger om mæglingsskitse

13.03.20 Forligsmanden udsætter de varslede arbejdsstandsninger i yderligere 2 uger

12.03.20 Forhandlingerne fortsætter i forligsinstitutionens regi

12.03.20 Forlig om overenskomstfornyelse for TDC

12.03.20 Forlig om overenskomstfornyelse for Itadel

06.03.20 Alle forhandlinger overgået til forligsinstitutionens regi

27.02.20 Forligsmanden udsætter varslede arbejdsstandsninger i 2 uger

21.02.20 OK20: Gennembrudsforlig på normallønsområdet

20.02.20 Overenskomst i hus til 8.000 i møbelindustrien

19.02.20 Første forlig efter industriens gennembrudsforlig

10.02.20 Dansk Metals hovedbestyrelse anbefaler et ja til overenskomstforliget

09.02.20 Hovedpunkterne i industriforliget

09.02.20 Forlig på industriens område

08.02.20 OK20 og overenskomsten for TDC-ansatte

04.02.20 Introduktion til overenskomstfornyelsen 2020

23.01.20 Protokol mellem FH og DA om undladelse af 1. konfliktvarsel

23.01.20 Protokol mellem FH og DA om opsigelse af 1. marts overenskomster

16.12.19 Protokollat mellem TDC A/S, CO-industri og Dansk Metal om køreplan for OK20

09.10.19 FH og DA aftaler køreplan for OK20

25.09.19 Ny hjemmeside følger OK20

19.09.2019 DI og CO-industri aftaler køreplan for OK20

01.02.2019 Indkaldelse af forslag til overenskomstfornyelsen 2020

01.02.2019 Forventet tidsplan for OK20


01.02.2019 Forligsinstitutionen og forligsmandens beføjelser


01.02.2019 Oversigt over lovindgreb i overenskomstmæssige konflikter i nyere tid