Den 21. marts 2020

Forligsmanden har lørdag fremlagt mæglingsskitse

Mæglingsskitsen skal i de kommende dage finpudses og onsdag den 25. marts 2020 fremlægger forligsmanden et mæglingsforslag som sendes til afstemning.

Mæglingsskitsen er udarbejdet i samarbejde med DA og FH. Nu udestår der blandt andet en teknisk gennemgang af skitsen sammen med DA og FH, hvorefter forligsmanden regner med at fremsætte det endelige mæglingsforslag onsdag den 25. marts 2020. 

Mæglingsforslaget skal efterfølgende godkendes ved afstemning i de berørte organisationer. For medlemmer af Dansk Metal Tele Øst vil det ske ved den urafstemning, som forbundet sætter i gang umiddelbart efter, at forligsmanden har fremsat det endelige mæglingsforslag onsdag den 25. marts 2020.

 Mæglingsskitsen omfatter for det første de overenskomster, hvor parterne på det enkelte område er blevet enige om vilkårene for at forny overenskomsten.

- Det drejer sig i alt om overenskomster, der omfatter ca. 93 pct. af de involverede lønmodtagere, siger forligsmand Jan Recendorrf.

I det mæglingsforslag som forligsmanden fremsætter onsdag den 25. marts indgå blandt anset: 

  • TDC-forliget fra den 11. marts 2020 som ansatte i TDC på det tilpassede overenskomstgrundlag er omfattet af - pt. selskaberne TDC A/S, TDC Net A/S og Nuuday A/S,
     
  • Itadel-forliget fra den 12. marts 2020 som ansatte i Itadel A/S er omfattet af, samt
      
  • industriforliget fra den 9. februar 2020 med senere opdateringer, som ansatte i Ericsson Danmark A/S og Huawei Technologies (Denmark) ApS er omfattet af

Mæglingsforslaget samler også de overenskomstområder op, hvor parterne på det enkelte område ikke har kunnet blive enige. For disse områder fastsætter mæglingsskitsen vilkårene for at forny disse overenskomster.

Endelig indeholder mæglingsskitsen nogle yderligere bestemmelser, der er fælles for samtlige overenskomster på DA/FH - området.

Det er aftalt med DA og FH, at resultatet af afstemningen skal foreligge torsdag den 16. april 2020 kl. 12.00. Forligsinstitutionen vil umiddelbart herefter offentliggøre resultatet.

 

Læs om OK20 hos Dansk Metal Tele Øst

 

Se Video-medlemsmøde om OK20 - klik her!

 

Nedenfor bringer vi en oversigt i kronologisk rækkefølge over sider på teleoest.dk i forbindelse med overenskomstfornyelsen pr. 1. marts 2020 på det private arbejdsmarked:

16.04.20 Rekordhøj stemmedeltagelse i Dansk Metal Tele Øst

16.04.20 Mæglingsforslaget er vedtaget med stort flertal

14.04.20 Urafstemningen om OK20 slutter hos Dansk Metal onsdag kl. 12:00


26.03.20 Urafstemningen om mæglingsforslaget er i gang
 

25.03.20 Forligsmanden har fremsat samlet mæglingsforslag

24.03.20 Mæglingsforslagets betydning for ansatte i TDC A/S, TDC Net A/S, Nuuday A/S og Itadel A/S

24.03.20 Mæglingsforslagets betydning for ansatte i Huawei og Ericsson

21.03.20 Forligsmanden har lørdag fremsat skitse til mæglingsforslag

16.03.20 Forligsmanden indleder torsdag forhandlinger om mæglingsskitse

13.03.20 Forligsmanden udsætter de varslede arbejdsstandsninger i yderligere 2 uger

12.03.20 Forhandlingerne fortsætter i forligsinstitutionens regi

12.03.20 Forlig om overenskomstfornyelse for TDC

12.03.20 Forlig om overenskomstfornyelse for Itadel

06.03.20 Alle forhandlinger overgået til forligsinstitutionens regi

27.02.20 Forligsmanden udsætter varslede arbejdsstandsninger i 2 uger

21.02.20 OK20: Gennembrudsforlig på normallønsområdet

20.02.20 Overenskomst i hus til 8.000 i møbelindustrien

19.02.20 Første forlig efter industriens gennembrudsforlig

10.02.20 Dansk Metals hovedbestyrelse anbefaler et ja til overenskomstforliget

09.02.20 Hovedpunkterne i industriforliget

09.02.20 Forlig på industriens område

08.02.20 OK20 og overenskomsten for TDC-ansatte

04.02.20 Introduktion til overenskomstfornyelsen 2020

23.01.20 Protokol mellem FH og DA om undladelse af 1. konfliktvarsel

23.01.20 Protokol mellem FH og DA om opsigelse af 1. marts overenskomster

16.12.19 Protokollat mellem TDC A/S, CO-industri og Dansk Metal om køreplan for OK20

09.10.19 FH og DA aftaler køreplan for OK20

25.09.19 Ny hjemmeside følger OK20

19.09.2019 DI og CO-industri aftaler køreplan for OK20

01.02.2019 Indkaldelse af forslag til overenskomstfornyelsen 2020

01.02.2019 Forventet tidsplan for OK20


01.02.2019 Forligsinstitutionen og forligsmandens beføjelser


01.02.2019 Oversigt over lovindgreb i overenskomstmæssige konflikter i nyere tid