Den 25. marts 2020

Forligsmanden har fremsat samlet mæglingsforslag

Forligsmand Jan Recendorff har onsdag den 25. marts 2020 fremsat et samlet mæglingsforslag som skal til afstemning hos parterne. For Dansk Metals vedkommende - og dermed for medlemmer af Dansk Metal Tele Øst - vil afstemningen foregår via urafstemning.

Du vil torsdag den 26. marts modtage stemmemateriale fra forbundet. Sidste frist for at stemme er onsdag den 15. april 2020 kl. 12:00.

Resultatet af urafstemningen vil blive offentliggjort af forligsmanden torsdag den 16. april 2020 umiddelbart efter kl. 12:00.

Indholdet i mæglingsforslaget
Mæglingsforslaget indeholder for det første de overenskomster, hvor parterne på det enkelte område er blevet enige om vilkårene for at forny overenskomsten.

Det drejer sig i alt om overenskomster, der omfatter ca. 93 % af de involverede lønmodtagere. Heriblandt industriforliget forhandlet af Dansk Industri og CO-industri og dermed også vilkårene for f.eks. ansatte i Huawei Technologies (Denmark) ApS. samt Ericsson Danmark A/S og de to virksomhedsoverenskomster for Itadel A/S samt TDC-området, dvs. det tilpassede overenskomstgrundlag i TDC (som for tiden omfatter selskaberne TDC A/S, TDC Net A/S og Nuuday A/S).

For det andet fastsætter mæglingsforlslaget vilkårene for at forny de overenskomster, hvor parterne på det enkelte område ikke har kunnet blive enige.

For det tredje indeholder mæglingsforslaget nogle yderligere bestemmelser, der er fælles for samtlige overenskomster på DA/FH - området.

En for alle - alle for én
Mæglingsforslaget bliver sat til afstemning som ét sammenkædet forslag i én fælles afstemning. Det betyder, at enten er alle 600 overenskomster omfattende cirka 600.000 lønmodtagere vedtaget eller også er alle overenskomster forkastet.

Vedtagelse eller storkonflikt
I tilfælde af vedtagelse af mæglingsforslaget trækkes samtlige konfliktvarsler tilbage og overenskomsterne fornys for en 3-årig periode med de ændringer som fremgår af mæglingsforslaget.

I tilfælde af forkastelse af mæglingsforslaget kan en konflikt bryde ud på femtedagen efter den 16. april, hvor resultatet offentliggøres, dvs. tirsdag den 21. april 2020 ved normal arbejdstids begyndelse.

Information om urafstemningen
Dansk Metal vil torsdag den 26. marts 2020 udsende information til alle stemmeberettigede medlemmer om hvordan man afgiver sin steme ved urafstemningen.

Dansk Metal Tele Øst anbefaler at stemme JA - til mæglingsforslaget.

 

Læs om OK20 hos Dansk Metal Tele Øst

 

Se Video-medlemsmøde om OK20 - klik her!

 

Nedenfor bringer vi en oversigt i kronologisk rækkefølge over sider på teleoest.dk i forbindelse med overenskomstfornyelsen pr. 1. marts 2020 på det private arbejdsmarked:

16.04.20 Rekordhøj stemmedeltagelse i Dansk Metal Tele Øst

16.04.20 Mæglingsforslaget er vedtaget med stort flertal

14.04.20 Urafstemningen om OK20 slutter hos Dansk Metal onsdag kl. 12:00


26.03.20 Urafstemningen om mæglingsforslaget er i gang
 

25.03.20 Forligsmanden har fremsat samlet mæglingsforslag

24.03.20 Mæglingsforslagets betydning for ansatte i TDC A/S, TDC Net A/S, Nuuday A/S og Itadel A/S

24.03.20 Mæglingsforslagets betydning for ansatte i Huawei og Ericsson

21.03.20 Forligsmanden har lørdag fremsat skitse til mæglingsforslag

16.03.20 Forligsmanden indleder torsdag forhandlinger om mæglingsskitse

13.03.20 Forligsmanden udsætter de varslede arbejdsstandsninger i yderligere 2 uger

12.03.20 Forhandlingerne fortsætter i forligsinstitutionens regi

12.03.20 Forlig om overenskomstfornyelse for TDC

12.03.20 Forlig om overenskomstfornyelse for Itadel

06.03.20 Alle forhandlinger overgået til forligsinstitutionens regi

27.02.20 Forligsmanden udsætter varslede arbejdsstandsninger i 2 uger

21.02.20 OK20: Gennembrudsforlig på normallønsområdet

20.02.20 Overenskomst i hus til 8.000 i møbelindustrien

19.02.20 Første forlig efter industriens gennembrudsforlig

10.02.20 Dansk Metals hovedbestyrelse anbefaler et ja til overenskomstforliget

09.02.20 Hovedpunkterne i industriforliget

09.02.20 Forlig på industriens område

08.02.20 OK20 og overenskomsten for TDC-ansatte

04.02.20 Introduktion til overenskomstfornyelsen 2020

23.01.20 Protokol mellem FH og DA om undladelse af 1. konfliktvarsel

23.01.20 Protokol mellem FH og DA om opsigelse af 1. marts overenskomster

16.12.19 Protokollat mellem TDC A/S, CO-industri og Dansk Metal om køreplan for OK20

09.10.19 FH og DA aftaler køreplan for OK20

25.09.19 Ny hjemmeside følger OK20

19.09.2019 DI og CO-industri aftaler køreplan for OK20

01.02.2019 Indkaldelse af forslag til overenskomstfornyelsen 2020

01.02.2019 Forventet tidsplan for OK20


01.02.2019 Forligsinstitutionen og forligsmandens beføjelser


01.02.2019 Oversigt over lovindgreb i overenskomstmæssige konflikter i nyere tid