Den 12. marts 2020

Forlig om overenskomstfornyelse for TDC

CO-industri/Dansk Metal og TDC A/S har indgået forlig om en 3-årig fornyelse af virksomhedsoverenskomsten gældende i selskaberne TDC A/S, TDC Net A/S og Nuuday A/S

Overenskomsten dækker alle medarbejdere i selskaberne, som hverken er ledere eller anvender en akademisk uddannelse. Dvs. overenskomsten dækker f.eks. teknikere, teknisk-administrative, kontorpersonale, sælgere, it-medarbejdere, medarbejdere i Call-centre, telebutikker mv. Forliget tager udgangspunkt i industriforliget og har dermed samme værdi som industriforliget.

Af forbedringer i TDC-virksomhedsoverenskomsten kan blandt andet nævnes:

  • Fritvalgskontoen øges fra 4% til 7% således, at den pr. 1. marts 2020 er på 5%, pr. 1. marts 2021 6% og i 2022 på 7%. 
  • Udvidelse af frihed til børnefamilier, der giver ret til fravær ved barns lægebesøg.
  • Medarbejderne sikres for børn der ifølge vandrejournal forventes født pr. 1. maj 2021 eller senere, overgang til tilsvarende regler som på industriens Funktionæroverenskomst mht. graviditet- barsel – fædre- og forældreorlov. Der vil således være øremærket forældreorlov til den anden forælder, således, at der i alt er 16 ugers forældreorlov med fuld løn. De nye regler afløser de gamle regler, som i snart 20 år ikke er blevet ændret.
  • Medarbejderne sikres valgfri overgang til regler som på industriens Funktionæroverenskomst mht. barns første og anden hele sygedag, eller man kan vælge at forblive på de regler man er omfattet af i dag.
  • Medarbejdere der ikke har tjenestemandspensionsrettigheder kan nu eller i fremtiden vælge at overgå til pensionsreglerne som på industriens område, men medarbejderen kan også fortsætte på de gamle regler
  • Løn under sygdom til ikke-funktionærer forøges fra de nuværende ni uger til 14 uger.
  • Elever og lærlinge på Metals uddannelsesområde, bortset fra elever omfattet af Lokalaftale 19, sikres pension fra det 18. år. Mht. elever omfattet af Lokalaftale 19 optages der snarest efter overenskomstfornyelse drøftelser med henblik på at tage stilling til om lokalaftalen skal opretholdes eller bortfalde.
  • Mindstelønnen stiger tilsvarende som i Industriens Overenskomst, med kr. 7,50 pr. time i overenskomstperioden. Mindstelønnen er den løn nyansatte mindst skal ansættes på. Den timeløn allerede ansatte har, forhandles som sædvanlig efter overenskomstfornyelsen og hvert år pr. 1. marts

Overenskomstfornyelsen forventes at indgå i forligsmandens samlede mæglingsforslag. Hvis alt går efter planen, vil forligsmanden fremsætte sit mæglingsforslag i slutningen af marts måned. Der vil i så fald være urafstemning om forligsmandens mæglingsforslag i marts/april.  

Normalt plejer Dansk Metal Tele Øst at arrangere medlemsmøder i forbindelse med at forligsmanden fremsætter sit mæglingsforslag. Pga. den aktuelle COVID-19 situation, vil vi undersøge alternative måder at informere på, end via fysiske møder.

Læs Protokollat mellem CO-industri og TDC om overenskomstfornyelsen 2020

OBS: Protokollatet mellem CO-industri og TDC henviser til en række protokollater fra industriforliget fra 9. februar 2020 med senere rettelser. Læs opdateret industriforlig - klik her

Sammenligning af tidsplan fra tidligere overenskomstfornyelser:


Industriforlig
 
 

Forhandlingerne overgået
til Forligsinstitutionens
regi 

Mæglingsforslag
fremsat 
 

Resultat af
urafstemning
offentliggjort 

2007

25. februar

18. februar

6. april

30. april

2010

22. februar

22. februar

26. marts

20. april

2012

13. februar

27. februar

22. marts

17. april

2014

9. februar

4. marts

21. marts

11. april

2017

12. februar

3. marts

27. marts

20. april

2020

9. februar

6. marts

???

???Læs om OK20 hos Dansk Metal Tele Øst

 

Se Video-medlemsmøde om OK20 - klik her!

 

Nedenfor bringer vi en oversigt i kronologisk rækkefølge over sider på teleoest.dk i forbindelse med overenskomstfornyelsen pr. 1. marts 2020 på det private arbejdsmarked:

16.04.20 Rekordhøj stemmedeltagelse i Dansk Metal Tele Øst

16.04.20 Mæglingsforslaget er vedtaget med stort flertal

14.04.20 Urafstemningen om OK20 slutter hos Dansk Metal onsdag kl. 12:00


26.03.20 Urafstemningen om mæglingsforslaget er i gang
 

25.03.20 Forligsmanden har fremsat samlet mæglingsforslag

24.03.20 Mæglingsforslagets betydning for ansatte i TDC A/S, TDC Net A/S, Nuuday A/S og Itadel A/S

24.03.20 Mæglingsforslagets betydning for ansatte i Huawei og Ericsson

21.03.20 Forligsmanden har lørdag fremsat skitse til mæglingsforslag

16.03.20 Forligsmanden indleder torsdag forhandlinger om mæglingsskitse

13.03.20 Forligsmanden udsætter de varslede arbejdsstandsninger i yderligere 2 uger

12.03.20 Forhandlingerne fortsætter i forligsinstitutionens regi

12.03.20 Forlig om overenskomstfornyelse for TDC

12.03.20 Forlig om overenskomstfornyelse for Itadel

06.03.20 Alle forhandlinger overgået til forligsinstitutionens regi

27.02.20 Forligsmanden udsætter varslede arbejdsstandsninger i 2 uger

21.02.20 OK20: Gennembrudsforlig på normallønsområdet

20.02.20 Overenskomst i hus til 8.000 i møbelindustrien

19.02.20 Første forlig efter industriens gennembrudsforlig

10.02.20 Dansk Metals hovedbestyrelse anbefaler et ja til overenskomstforliget

09.02.20 Hovedpunkterne i industriforliget

09.02.20 Forlig på industriens område

08.02.20 OK20 og overenskomsten for TDC-ansatte

04.02.20 Introduktion til overenskomstfornyelsen 2020

23.01.20 Protokol mellem FH og DA om undladelse af 1. konfliktvarsel

23.01.20 Protokol mellem FH og DA om opsigelse af 1. marts overenskomster

16.12.19 Protokollat mellem TDC A/S, CO-industri og Dansk Metal om køreplan for OK20

09.10.19 FH og DA aftaler køreplan for OK20

25.09.19 Ny hjemmeside følger OK20

19.09.2019 DI og CO-industri aftaler køreplan for OK20

01.02.2019 Indkaldelse af forslag til overenskomstfornyelsen 2020

01.02.2019 Forventet tidsplan for OK20


01.02.2019 Forligsinstitutionen og forligsmandens beføjelser


01.02.2019 Oversigt over lovindgreb i overenskomstmæssige konflikter i nyere tid