Den 24. marts 2020

Mæglingsforslagets betydning for ansatte i Huawei og Ericsson

Ansatte i Ericsson Danmark A/S og Huawei Technologies (Denmark) ApS er direkte omfattet af det forlig som DI og CO-industri aftalte den 9. februar 2020.

Af konkrete forbedringer i industriforliget kan nævnes:

  • Fritvalgskontoen øges fra fire pct. til syv pct., og udvides også med øget frihed til børnefamilier, der nu både kan bruge kontoen til fravær ved barn til lægen og til at holde barns anden sygedag
  • Forældreorloven tilføjes med tre ugers øremærket forældreorlov til den anden forælder, således at der i alt er 16 ugers forældreorlov
  • Løn under sygdom forøges fra de nuværende ni uger til 14 uger
  • Forbedringer af arbejdsmiljørepræsentanternes vilkår herunder forbedrede uddannelsesmuligheder
  • Pension til lærlinge fra den dag de fylder 18 i stedet for den dag, de fylder 20 år
  • Permanentliggørelse af aftalt uddannelse og øgede muligheder for uddannelse i opsigelsesperioden
  • Grønt ansvar: Vedvarende, systematisk og stærk samarbejde mellem ledelse og ansatte til fremme af den grønne omstilling
  • Forøgelse af mindsteløn med 7,50 kr.
  • Forøgelse af satser på lærlingeløn og overarbejdssatser mv.
  • Præcisering af, at tillidsrepræsentanter har samme rettigheder som før GDPR

Hvis du vil læse mere om industriforliget, anbefaler vi at besøge okfakta.dk 

Du kan downloade industriforliget - klik her!

Industriforliget er en del af forligsmandens samlede mæglingsforslag for hele det private arbejdsmarked, som ventes fremsat den 25. marts 2020.

Urafstemningen starter torsdag den 26. marts 2020. Klik her for at stemme.

Dansk Metal Tele Øst anbefaler at stemme JA - til mæglingsforslaget.Læs om OK20 hos Dansk Metal Tele Øst

 

Se Video-medlemsmøde om OK20 - klik her!

 

Nedenfor bringer vi en oversigt i kronologisk rækkefølge over sider på teleoest.dk i forbindelse med overenskomstfornyelsen pr. 1. marts 2020 på det private arbejdsmarked:

16.04.20 Rekordhøj stemmedeltagelse i Dansk Metal Tele Øst

16.04.20 Mæglingsforslaget er vedtaget med stort flertal

14.04.20 Urafstemningen om OK20 slutter hos Dansk Metal onsdag kl. 12:00


26.03.20 Urafstemningen om mæglingsforslaget er i gang
 

25.03.20 Forligsmanden har fremsat samlet mæglingsforslag

24.03.20 Mæglingsforslagets betydning for ansatte i TDC A/S, TDC Net A/S, Nuuday A/S og Itadel A/S

24.03.20 Mæglingsforslagets betydning for ansatte i Huawei og Ericsson

21.03.20 Forligsmanden har lørdag fremsat skitse til mæglingsforslag

16.03.20 Forligsmanden indleder torsdag forhandlinger om mæglingsskitse

13.03.20 Forligsmanden udsætter de varslede arbejdsstandsninger i yderligere 2 uger

12.03.20 Forhandlingerne fortsætter i forligsinstitutionens regi

12.03.20 Forlig om overenskomstfornyelse for TDC

12.03.20 Forlig om overenskomstfornyelse for Itadel

06.03.20 Alle forhandlinger overgået til forligsinstitutionens regi

27.02.20 Forligsmanden udsætter varslede arbejdsstandsninger i 2 uger

21.02.20 OK20: Gennembrudsforlig på normallønsområdet

20.02.20 Overenskomst i hus til 8.000 i møbelindustrien

19.02.20 Første forlig efter industriens gennembrudsforlig

10.02.20 Dansk Metals hovedbestyrelse anbefaler et ja til overenskomstforliget

09.02.20 Hovedpunkterne i industriforliget

09.02.20 Forlig på industriens område

08.02.20 OK20 og overenskomsten for TDC-ansatte

04.02.20 Introduktion til overenskomstfornyelsen 2020

23.01.20 Protokol mellem FH og DA om undladelse af 1. konfliktvarsel

23.01.20 Protokol mellem FH og DA om opsigelse af 1. marts overenskomster

16.12.19 Protokollat mellem TDC A/S, CO-industri og Dansk Metal om køreplan for OK20

09.10.19 FH og DA aftaler køreplan for OK20

25.09.19 Ny hjemmeside følger OK20

19.09.2019 DI og CO-industri aftaler køreplan for OK20

01.02.2019 Indkaldelse af forslag til overenskomstfornyelsen 2020

01.02.2019 Forventet tidsplan for OK20


01.02.2019 Forligsinstitutionen og forligsmandens beføjelser


01.02.2019 Oversigt over lovindgreb i overenskomstmæssige konflikter i nyere tid