Den 24. marts 2020

Video-medlemsmøde om OK20 for Itadel A/S, TDC A/S, TDC Net A/S og Nuuday A/S

Medlemsmødet består af 4 dele, som du kan se nedenfor.

I videoen henvises til nogle dokumenter. Dem kan du downloade her:

 

Ønsker du i stedet at åbne en ny browser så du kan se en playliste - klik her :


Del 1:
Velkommen, introduktionsfilm fra FH og DA, praktisk info om urafstemning, mæglingsforslagets og overenskomstfornyelsens opbygningDel 2:
timelønnede teknikere i TDC Net A/S, forsøg med selvvalgt uddannelse gøres permanent, præcisering af lønnen ved funktionsløn, medarbejdere der opnår folkepensionsalder, kan vælge om pensionsbidrag skal betales som løn, pligtig afgangsalder, fritvalgslønkontoen stiger markant, praksis om GDPR, 5 ugers uddannelse ved afskedigelse, pension til lærlinge og elever, bedre værktøjer mod social dumping, frihed ved barns lægebesøg, frihed ved barns 2. hele sygedag
Del 3:
overgang til nyt ferieår (feriefridage og seniorfridage), øremærket forældreorlov, konsekvensændring af ny ferielov, arbejdsgiver skal ved fratræden give meddelese om antal feriefridage man har, bidrag til Industriens Uddannelses- og Samarbejdsfond stiger, medarbejdere på 12%-pensionsordning kan vælge overgang til industriens regler, der optages drøftelser om tillidsrepræsentation i Nuuday A/S ved organisationsændringen, stigning i mindstelønnen, stigning for elever, og stigning i fritvalgslønkontoen

Del 4:
opsummering, og hilsen fra formanden, John Schwartzbach