Den 27. februar 2020

Forligsmanden udsætter varslede konflikter i 2 uger

FH-forbund og karteller har varslet storkonflikt til den 1. marts.

Men forligsmand Jan Reckendorff har besluttet, at de varslede arbejdsstandsninger udsættes i 2 uger, det vil sige til den 15. marts.

De fleste medlemmer af Dansk Metal Tele Øst vil blive omfattet af en eventuel konflikt.

Med forligsmandens udskydelse af arbejdsstandsninger i 2 uger frem til den 15. marts, kan arbejdsstandsningerne herefter tidligst iværksættes på femtedagen efter udløbet af de 2 uger, det vil sige den 19. marts 2020 eller på femtedagen efter, at forligsmanden inden for de 2 uger måtte erklære, at forhandlingerne er afsluttet uden resultat.

Konflikterne er varslet overfor Dansk Arbejdsgiverforenings medlemsforeninger og virksomheder og omfatter ca. 500.000 medlemmer af et af FH´s forbund.

For medlemmer af Dansk Metal Tele Øst vil følgende selskaber i givet fald blive omfattet af en konflikt: 

- TDC A/S,
- TDC Net A/S,
- Nuuday A/S, 
- Ericsson Danmark A/S og
- Huawei Technologies (Denmark) ApS

Efter at der den 9. februar blev indgået forlig mellem CO-industri og DI, blev der den 21. februar indgået forlig på transportens område. Men der mangler fortsat at blive indgået forlig for rigtig mange af de cirka 600 overenskomster indenfor FH-DA´s områder, som skal fornyes pr. 1. marts 2020. Med strejkevarslerne forsøger FH at lægge pres på DA´s arbejdsgiverforeninger og virksomheder.

Formentlig yderligere 2 ugers udsættelse
Forligsmanden får sandsynligvis brug for at udsætte konflikten i yderligere op til 2 uger. Det kan han gøre ved senest den 14. marts inden midnat at rådføre sig med de to andre forligsmænd og erklære at  konflikten er udsat i yderligere op til 2 uger (dvs. til den 29. marts).

Hvis det heller ikke til den tid er lykkedes at fremsætte et mæglingsforslag kan en konflikt bryde ud på 5. dagen efter udløbet af de nye to uger. Dermed er vi fremme ved den 2. april 2020 hvor en storkonflikt kan bryde ud.

Dog har forligsmanden fra 1. marts 2020 - under hele forløbet - den mulighed at erklære alle forligsmuligheder for udtømte, og i så fald kan en konflikt bryde ud på 5. dagen efter en sådan erklæring.

Sædvanligvis lykkes det dog forligsmanden at fremsætte et mæglingsforslag som sendes til afstemning. Det skal ske senest den 28. marts inden midnat. Medens afstemningen pågår udsættes de varslede konflikter. Og hvis der bliver stemt nej, kan en konflikt bryde ud på 5. dagen efter dagen for offentliggørelse af et stemmeresultat. Hvis dette skulle ske, er vi formentlig henne i midten eller slutningen af april.

Konfliktvejledning
De fleste beskæftigede medlemmer af Dansk Metal Tele Øst vil i givet fald blive omfattet af en storkonflikt.

I Danmark har der ikke siden 1998 været storkonflikt på det private arbejdsmarked. Derfor er der næppe mange der lige har skarp erindring om, hvordan man skal forholde sig i forbindelse med en korrekt varslet og iværksat konflikt. Tele Øst har derfor udarbejdet en Konfliktvejledning.

 

Status OK20 for medlemmer hos Dansk Metal Tele Øst
(opdateret den 12. marts 2020)

Ericsson Danmark A/S og Huawei Technologies (Denmark) ApS.
Medlemmer ansat hos Ericsson Danmark A/S og Huawei Technologie (Denmark) Aps. er direkte omfattet af industriforliget fra den 9. februar 2020. Du kan downloade en opdateret version af industriforliget - klik her. Forliget afventer mæglingsforslag fra forligsmanden. 

Itadel A/S

Der er tale om en selvstændig virksomhedsoverenskomst og ved OK20 er der særskilte forhandlinger mellem Itadel A/S og Dansk Metal. Dansk Metal og Itadel A/S mødes til forhandling den 11. marts 2020. Der er den 11. marts 2020 indgået forlig om OK20. Forligsmanden er orienteret. Forliget afventer forligsmandens mæglingsforslag - se mere her

TDC A/S
Der er tale om en selvstændig virksomhedsoverenskomst og ved OK20 er der særskilte forhandlinger mellem CO-industri/Dansk Metal og TDC A/S om overenskomstfornyelsen for det tidl. tilpassede overenskomstgrundlag i TDC, som nu om dage betragtes som virksomhedens overenskomstgrundlag. Overenskomstgrundlaget dækker Særaftale I – dvs. for tiden selskaberne TDC A/S, TDC Net A/S og Nuuday A/S.

Der har siden slutningen af januar været sonderende lokale drøftelser mellem TDC og Dansk Metal teleafdelinger og den 20. februar startede de egentlige forhandlinger mellem CO-industri og TDC. Der er den 10. marts 2020 indgået forlig om OK20. Forligsmanden er orienteret. Forliget afventer forligsmandens mæglingsforslag - se mere her 

                                                 ----------------------

Du skal løbende via
teleoest.dk holde dig opdateret om udviklingen i forbindelse med OK20

                                                 ---------------------- 

Forstå OK20 på 2½ min.: Se filmen ovenfor fra Fagbevægelsens Hovedorganisation og Dansk Arbejdsgiverforening.

Læs om OK20 hos Dansk Metal Tele Øst

 

Se Video-medlemsmøde om OK20 - klik her!

 

Nedenfor bringer vi en oversigt i kronologisk rækkefølge over sider på teleoest.dk i forbindelse med overenskomstfornyelsen pr. 1. marts 2020 på det private arbejdsmarked:

16.04.20 Rekordhøj stemmedeltagelse i Dansk Metal Tele Øst

16.04.20 Mæglingsforslaget er vedtaget med stort flertal

14.04.20 Urafstemningen om OK20 slutter hos Dansk Metal onsdag kl. 12:00


26.03.20 Urafstemningen om mæglingsforslaget er i gang
 

25.03.20 Forligsmanden har fremsat samlet mæglingsforslag

24.03.20 Mæglingsforslagets betydning for ansatte i TDC A/S, TDC Net A/S, Nuuday A/S og Itadel A/S

24.03.20 Mæglingsforslagets betydning for ansatte i Huawei og Ericsson

21.03.20 Forligsmanden har lørdag fremsat skitse til mæglingsforslag

16.03.20 Forligsmanden indleder torsdag forhandlinger om mæglingsskitse

13.03.20 Forligsmanden udsætter de varslede arbejdsstandsninger i yderligere 2 uger

12.03.20 Forhandlingerne fortsætter i forligsinstitutionens regi

12.03.20 Forlig om overenskomstfornyelse for TDC

12.03.20 Forlig om overenskomstfornyelse for Itadel

06.03.20 Alle forhandlinger overgået til forligsinstitutionens regi

27.02.20 Forligsmanden udsætter varslede arbejdsstandsninger i 2 uger

21.02.20 OK20: Gennembrudsforlig på normallønsområdet

20.02.20 Overenskomst i hus til 8.000 i møbelindustrien

19.02.20 Første forlig efter industriens gennembrudsforlig

10.02.20 Dansk Metals hovedbestyrelse anbefaler et ja til overenskomstforliget

09.02.20 Hovedpunkterne i industriforliget

09.02.20 Forlig på industriens område

08.02.20 OK20 og overenskomsten for TDC-ansatte

04.02.20 Introduktion til overenskomstfornyelsen 2020

23.01.20 Protokol mellem FH og DA om undladelse af 1. konfliktvarsel

23.01.20 Protokol mellem FH og DA om opsigelse af 1. marts overenskomster

16.12.19 Protokollat mellem TDC A/S, CO-industri og Dansk Metal om køreplan for OK20

09.10.19 FH og DA aftaler køreplan for OK20

25.09.19 Ny hjemmeside følger OK20

19.09.2019 DI og CO-industri aftaler køreplan for OK20

01.02.2019 Indkaldelse af forslag til overenskomstfornyelsen 2020

01.02.2019 Forventet tidsplan for OK20


01.02.2019 Forligsinstitutionen og forligsmandens beføjelser


01.02.2019 Oversigt over lovindgreb i overenskomstmæssige konflikter i nyere tid