Den 9. oktober 2019

FH og DA aftaler køreplan for OK20

Dansk Arbejdsgiverforening, DA, og Fagbevægelsens Hovedorganisation, FH,  har aftalt køreplan for de kommende forhandlinger om overenskomstfornyelse pr. 1. marts 2020 på det private arbejdsmarked



Aftalen omfatter cirka ½ mio. medlemmer af et FH-forbund ansat på en virksomhed tilsluttet en arbejdsgiverforening under DA. FH er en fusion mellem LO og FTF. Aftalen skal give de bedst mulige rammer for overenskomstforhandlingerne på det private arbejdsmarked til foråret.

Aftalen betyder bl.a., at overenskomstparterne på FH-DA området ikke behøver at blive opsagt nu. I følge aftalen kan hovedorganisationerne på vegne af overenskomstparterne vente indtil fredag den 7. februar 2020 med at opsige overenskomsterne.

Hvis aftalen ikke var indgået skulle overenskomsterne være opsagt inden november måneds udgang.

FH og DA forhandler ikke selv overenskomsterne. De forhandles af kartellerne, forbundene og arbejdsgiverforeningerne. Men FH og DA har en central koordinerende rolle under hele overenskomstforløbet, og forligsmanden kan ikke fremsætte et samlet Mæglingsforslag uden at FH og DA har nikket ja til det.

Det fremgår desuden af aftalen mellem FH og DA, at inden der afsendes konfliktvarsler skal overenskomstparterne undersøge alle forligsmuligheder – og orientere FH og DA om status for forhandlingerne.

For de fleste medlemmer af Tele Øst vil resultatet af forhandlingerne mellem DI og CO-industri have afgørende betydning. DI og CO-industri forhandler Industriens Funktionæroverenskomst og Industriens Overenskomst for faglærte og ikke-faglærte arbejdere. De to overenskomster lægger normalt lægger linjen for hele det øvrige private arbejdsmarked.

DI og CO-industri, som i modsætning til FH og DA begge er overenskomstparter, har aftalt en lignende køreplan.

De har aftalt, at man på industriens område stræber efter at blive færdige med overenskomstforhandlingerne senest den 7. februar. DI og CO-industri vil umiddelbart efter nytår indlede de egentlige overenskomstforhandlinger efter nytår.

FH-DA aftalen er benævnt "Aftale om de decentrale overenskomstforhandlinger 2020" og den kan du læse ved at klikke på linket nedenfor:

Om begrebet "Decentrale forhandlinger"
Pr. 1. marts 2020 skal cirka 450-500.000 lønmodtagere omfattet af en overenskomst indenfor FH/DA-området have fornyet deres overenskomster.

De enkelte overenskomstområder dækker typisk flere tusinde lønmodtagere. DI og CO-industri forhandler for eksempel på vegne af cirka 240.000 lønmodtagere.

Alligevel kalder man forhandlingerne for decentrale forhandlinger. Normalt vil den menige dansker ikke mene, at overenskomstforhandlingerne foregår særligt decentralt.

Men FH og DA´s sprogbrug om decentrale forhandlinger skal ses i lyset af modsætningen: centrale forhandlinger. Centrale forhandlinger havde sin storhedstid i perioden fra 1950´erne og frem til midten af 1980´erne. Dengang forhandlede FH (dengang benævnt LO) og DA reelt de generelle overenskomstkrav.


Læs om OK20 hos Dansk Metal Tele Øst

 

Se Video-medlemsmøde om OK20 - klik her!

 

Nedenfor bringer vi en oversigt i kronologisk rækkefølge over sider på teleoest.dk i forbindelse med overenskomstfornyelsen pr. 1. marts 2020 på det private arbejdsmarked:

16.04.20 Rekordhøj stemmedeltagelse i Dansk Metal Tele Øst

16.04.20 Mæglingsforslaget er vedtaget med stort flertal

14.04.20 Urafstemningen om OK20 slutter hos Dansk Metal onsdag kl. 12:00


26.03.20 Urafstemningen om mæglingsforslaget er i gang
 

25.03.20 Forligsmanden har fremsat samlet mæglingsforslag

24.03.20 Mæglingsforslagets betydning for ansatte i TDC A/S, TDC Net A/S, Nuuday A/S og Itadel A/S

24.03.20 Mæglingsforslagets betydning for ansatte i Huawei og Ericsson

21.03.20 Forligsmanden har lørdag fremsat skitse til mæglingsforslag

16.03.20 Forligsmanden indleder torsdag forhandlinger om mæglingsskitse

13.03.20 Forligsmanden udsætter de varslede arbejdsstandsninger i yderligere 2 uger

12.03.20 Forhandlingerne fortsætter i forligsinstitutionens regi

12.03.20 Forlig om overenskomstfornyelse for TDC

12.03.20 Forlig om overenskomstfornyelse for Itadel

06.03.20 Alle forhandlinger overgået til forligsinstitutionens regi

27.02.20 Forligsmanden udsætter varslede arbejdsstandsninger i 2 uger

21.02.20 OK20: Gennembrudsforlig på normallønsområdet

20.02.20 Overenskomst i hus til 8.000 i møbelindustrien

19.02.20 Første forlig efter industriens gennembrudsforlig

10.02.20 Dansk Metals hovedbestyrelse anbefaler et ja til overenskomstforliget

09.02.20 Hovedpunkterne i industriforliget

09.02.20 Forlig på industriens område

08.02.20 OK20 og overenskomsten for TDC-ansatte

04.02.20 Introduktion til overenskomstfornyelsen 2020

23.01.20 Protokol mellem FH og DA om undladelse af 1. konfliktvarsel

23.01.20 Protokol mellem FH og DA om opsigelse af 1. marts overenskomster

16.12.19 Protokollat mellem TDC A/S, CO-industri og Dansk Metal om køreplan for OK20

09.10.19 FH og DA aftaler køreplan for OK20

25.09.19 Ny hjemmeside følger OK20

19.09.2019 DI og CO-industri aftaler køreplan for OK20

01.02.2019 Indkaldelse af forslag til overenskomstfornyelsen 2020

01.02.2019 Forventet tidsplan for OK20


01.02.2019 Forligsinstitutionen og forligsmandens beføjelser


01.02.2019 Oversigt over lovindgreb i overenskomstmæssige konflikter i nyere tid