Den 16. april 2020
opdateret 17. april kl. 11:53 med fordeling af ja/nej-stemmer i Tele Øst

Rekordhøj stemmedeltagelse hos Dansk Metal Tele Øst

Dansk Metal Tele Øst havde stor fremgang i stemmedeltagelse ved urafstemningen om forligsmandens mæglingsforslag. I alt stemte 88,7% af de stemmeberettigede. Dermed er Dansk Metal Tele Øst den afdeling i Dansk Metal med den højeste stemmedeltagelse. I 2017 var stemmedeltagelse i Tele Øst på 66,7% og dengang var vi den afdeling i Dansk Metal med tredjestørst stemmedeltagelse.

I Dansk Metal Tele Øst var 90,9% af stemmerne ja-stemmer og 9,1% af stemmerne var nej-stemmer.

Forligsmanden offentliggjorde tidligere torsdag det samlede afstemningsresultat. Og det blev et ja. Overenskomsterne er dermed fornyet for en treårig periode.

Nedenfor gengiver vi sammenligningstal fra tidligere år. 

<b>Tele Øst, alene</b> <b>Stemmedeltagelse i pct.</b> <b>Ja-pct.</b> <b>Nej-pct.</b>
2020 88,7% 90,9% 9,1%
2017 66,7% 71,9% 28,1%
2014 49,9% 83,8% 16,2%
2012 33,4% 71,9% 28,1%
2010 40,9% 75,8% 24,2%
2007 51,9% 68,1% 31,9%
2004 55,6% 33,1% 66,9%

Der er ikke sammenligningstal fra 1998 og 2000 for Tele Øst alene, da det tidligere Telekommunikationsforbundet ikke opgjorde stemmetallene pr. afdeling. Eftersom Tele Øst i 2004 og 2007 bestod af to teleafdelinger, hhv. Tele afdeling 1 og Tele Afdeling 12, gengives tal for disse år som konsoliderede tal for de to teleafdelinger tilsammen. I 1998 var stemmedeltagelsen i hele Telekommunikationsforbundet 49,11% og ja-procenten var på 87,3%. Selv om der således i 1998 var solidt flertal blandt Telekommunikationsforbundets medlemmer for fornyelsen af den daværende Landsoverenskomst, indgik fornyelsen i Mæglingsforslaget, som dengang blev forkastet.

Læs om OK20 hos Dansk Metal Tele Øst

 

Se Video-medlemsmøde om OK20 - klik her!

 

Nedenfor bringer vi en oversigt i kronologisk rækkefølge over sider på teleoest.dk i forbindelse med overenskomstfornyelsen pr. 1. marts 2020 på det private arbejdsmarked:

16.04.20 Rekordhøj stemmedeltagelse i Dansk Metal Tele Øst

16.04.20 Mæglingsforslaget er vedtaget med stort flertal

14.04.20 Urafstemningen om OK20 slutter hos Dansk Metal onsdag kl. 12:00


26.03.20 Urafstemningen om mæglingsforslaget er i gang
 

25.03.20 Forligsmanden har fremsat samlet mæglingsforslag

24.03.20 Mæglingsforslagets betydning for ansatte i TDC A/S, TDC Net A/S, Nuuday A/S og Itadel A/S

24.03.20 Mæglingsforslagets betydning for ansatte i Huawei og Ericsson

21.03.20 Forligsmanden har lørdag fremsat skitse til mæglingsforslag

16.03.20 Forligsmanden indleder torsdag forhandlinger om mæglingsskitse

13.03.20 Forligsmanden udsætter de varslede arbejdsstandsninger i yderligere 2 uger

12.03.20 Forhandlingerne fortsætter i forligsinstitutionens regi

12.03.20 Forlig om overenskomstfornyelse for TDC

12.03.20 Forlig om overenskomstfornyelse for Itadel

06.03.20 Alle forhandlinger overgået til forligsinstitutionens regi

27.02.20 Forligsmanden udsætter varslede arbejdsstandsninger i 2 uger

21.02.20 OK20: Gennembrudsforlig på normallønsområdet

20.02.20 Overenskomst i hus til 8.000 i møbelindustrien

19.02.20 Første forlig efter industriens gennembrudsforlig

10.02.20 Dansk Metals hovedbestyrelse anbefaler et ja til overenskomstforliget

09.02.20 Hovedpunkterne i industriforliget

09.02.20 Forlig på industriens område

08.02.20 OK20 og overenskomsten for TDC-ansatte

04.02.20 Introduktion til overenskomstfornyelsen 2020

23.01.20 Protokol mellem FH og DA om undladelse af 1. konfliktvarsel

23.01.20 Protokol mellem FH og DA om opsigelse af 1. marts overenskomster

16.12.19 Protokollat mellem TDC A/S, CO-industri og Dansk Metal om køreplan for OK20

09.10.19 FH og DA aftaler køreplan for OK20

25.09.19 Ny hjemmeside følger OK20

19.09.2019 DI og CO-industri aftaler køreplan for OK20

01.02.2019 Indkaldelse af forslag til overenskomstfornyelsen 2020

01.02.2019 Forventet tidsplan for OK20


01.02.2019 Forligsinstitutionen og forligsmandens beføjelser


01.02.2019 Oversigt over lovindgreb i overenskomstmæssige konflikter i nyere tid