Den 21. februar 2020

OK20: Gennembrudsforlig på normallønsområdet

Der blev sent fredag aften indgået en treårig aftale om nye overenskomster på transportområdet efter 32 timers intense forhandlinger mellem 3F og Dansk Industri (DI). Overenskomsten betragtes som gennembrudsforlig for normallønsområdet

Forhandlingerne blev skudt i gang 14. januar 2020, og 3F Transport og DI indgik sent fredag aften forlig om Fællesoverenskomsten, der omfatter havnearbejderne, en stor gruppe lagerarbejdere og chauffører på DI’s virksomheder.

Forliget lægger linjen for en række andre overenskomster mellem 3F Transport og DI for cirka 40.000 ansatte på virksomheder i transportsektoren.

Lørdag den 22. februar klokken 10.00 præsenterer forhandlerne indholdet af de nye overenskomster på et pressemøde i Industriens Hus på Rådhuspladsen.

Til stede på pressemødet vil være de fem topforhandlere: Formand for 3F Transport Jan Villadsen, forhandlingssekretær og næstformand i 3F Transport Flemming Overgaard og forhandlingssekretær Karsten Kristensen fra 3F Transport plus DI’s administrerende direktør, Lars Sandahl Sørensen og DI’s viceadministrerende direktør, Kim Graugaard.

Fællesoverenskomsten er gennembrudsforlig for normallønsområdet
Fællesoverenskomsten betragtes som det ene af to gennembrudsforlig som er nødvendig for at forligsmanden kan strikke et samlet mæglingsforslag sammen. Fællesoverenskomsten er gennembrudsforlig for normallønsområdet, hvor selve timelønnen forhandles ved overenskomstfornyelsen og lønnen fastlægges for hele overenskomstperioden. Ca. 15% af lønmodtagerne på det private arbejdsmarkedet er omfattet af normallønsoverenskomster,

Industriforliget som blev indgået den 9. februar er gennembrudsforlig for minimallønsområdet, som ofte også benævnes mindstelønsområdet. Her fastsættes kun mindstelønnen, som nyansat personale uden erfaring mindst skal aflønnes efter. Timelønnen for allerede ansatte fastlægges derimod uafhængigt af overenskomstfornyelsen lokalt ude på den enkelte virksomhed typisk hvert år pr. 1. marts.  ca. 85% af lønmodtagerne på det private arbejdsmarked er omfattet af mininallønsområdet, deriblandt de fleste medlemme af Dansk Metal Tele Øst.


Lang vej endnu til mæglingsforslag
Selv om de to gennembrudsforlig nu er på plads er der lang vej endnu før end forligsmanden kan fremsætte et samlet mæglingsforslag. Et tredje af de afgørende områder er Byggeriets-område, hvor navnlig værn mod social dumping har fyldt meget forud for overenskomstforhandlingerne.

Indtil nu er der i øvrigt kun indgået forlig på en håndfuld ud af cirka 600 overenskomster som skal fornyes pr. 1. marts 2020. Hvis du vil læse mere om processen om OK20 - så læs denne introduktion til OK20.Status OK20 for medlemmer hos Dansk Metal Tele Øst
(opdateret den 12. marts 2020)

Ericsson Danmark A/S og Huawei Technologies (Denmark) ApS.
Medlemmer ansat hos Ericsson Danmark A/S og Huawei Technologie (Denmark) Aps. er direkte omfattet af industriforliget fra den 9. februar 2020. Du kan downloade en opdateret version af industriforliget - klik her. Forliget afventer mæglingsforslag fra forligsmanden. 

Itadel A/S

Der er tale om en selvstændig virksomhedsoverenskomst og ved OK20 er der særskilte forhandlinger mellem Itadel A/S og Dansk Metal. Dansk Metal og Itadel A/S mødes til forhandling den 11. marts 2020. Der er den 11. marts 2020 indgået forlig om OK20. Forligsmanden er orienteret. Forliget afventer forligsmandens mæglingsforslag - se mere her

TDC A/S
Der er tale om en selvstændig virksomhedsoverenskomst og ved OK20 er der særskilte forhandlinger mellem CO-industri/Dansk Metal og TDC A/S om overenskomstfornyelsen for det tidl. tilpassede overenskomstgrundlag i TDC, som nu om dage betragtes som virksomhedens overenskomstgrundlag. Overenskomstgrundlaget dækker Særaftale I – dvs. for tiden selskaberne TDC A/S, TDC Net A/S og Nuuday A/S.

Der har siden slutningen af januar været sonderende lokale drøftelser mellem TDC og Dansk Metal teleafdelinger og den 20. februar startede de egentlige forhandlinger mellem CO-industri og TDC. Der er den 10. marts 2020 indgået forlig om OK20. Forligsmanden er orienteret. Forliget afventer forligsmandens mæglingsforslag - se mere her 

                                                 ----------------------

Du skal løbende via
teleoest.dk holde dig opdateret om udviklingen i forbindelse med OK20

                                                 ---------------------- 

Læs om OK20 hos Dansk Metal Tele Øst

 

Se Video-medlemsmøde om OK20 - klik her!

 

Nedenfor bringer vi en oversigt i kronologisk rækkefølge over sider på teleoest.dk i forbindelse med overenskomstfornyelsen pr. 1. marts 2020 på det private arbejdsmarked:

16.04.20 Rekordhøj stemmedeltagelse i Dansk Metal Tele Øst

16.04.20 Mæglingsforslaget er vedtaget med stort flertal

14.04.20 Urafstemningen om OK20 slutter hos Dansk Metal onsdag kl. 12:00


26.03.20 Urafstemningen om mæglingsforslaget er i gang
 

25.03.20 Forligsmanden har fremsat samlet mæglingsforslag

24.03.20 Mæglingsforslagets betydning for ansatte i TDC A/S, TDC Net A/S, Nuuday A/S og Itadel A/S

24.03.20 Mæglingsforslagets betydning for ansatte i Huawei og Ericsson

21.03.20 Forligsmanden har lørdag fremsat skitse til mæglingsforslag

16.03.20 Forligsmanden indleder torsdag forhandlinger om mæglingsskitse

13.03.20 Forligsmanden udsætter de varslede arbejdsstandsninger i yderligere 2 uger

12.03.20 Forhandlingerne fortsætter i forligsinstitutionens regi

12.03.20 Forlig om overenskomstfornyelse for TDC

12.03.20 Forlig om overenskomstfornyelse for Itadel

06.03.20 Alle forhandlinger overgået til forligsinstitutionens regi

27.02.20 Forligsmanden udsætter varslede arbejdsstandsninger i 2 uger

21.02.20 OK20: Gennembrudsforlig på normallønsområdet

20.02.20 Overenskomst i hus til 8.000 i møbelindustrien

19.02.20 Første forlig efter industriens gennembrudsforlig

10.02.20 Dansk Metals hovedbestyrelse anbefaler et ja til overenskomstforliget

09.02.20 Hovedpunkterne i industriforliget

09.02.20 Forlig på industriens område

08.02.20 OK20 og overenskomsten for TDC-ansatte

04.02.20 Introduktion til overenskomstfornyelsen 2020

23.01.20 Protokol mellem FH og DA om undladelse af 1. konfliktvarsel

23.01.20 Protokol mellem FH og DA om opsigelse af 1. marts overenskomster

16.12.19 Protokollat mellem TDC A/S, CO-industri og Dansk Metal om køreplan for OK20

09.10.19 FH og DA aftaler køreplan for OK20

25.09.19 Ny hjemmeside følger OK20

19.09.2019 DI og CO-industri aftaler køreplan for OK20

01.02.2019 Indkaldelse af forslag til overenskomstfornyelsen 2020

01.02.2019 Forventet tidsplan for OK20


01.02.2019 Forligsinstitutionen og forligsmandens beføjelser


01.02.2019 Oversigt over lovindgreb i overenskomstmæssige konflikter i nyere tid