Den 6. marts 2020

OK20: Alle forhandlinger overgået til forligsinstitutionens regi

Forligsmand Jan Reckendorff har besluttet, at alle "1. marts overenskomster" er overgået til forligsinstitutionens regi


Forligsmand Jan Reckendorff har fredag på ny rådført sig med DA og FH om situationen i forbindelse med de igangværende forhandlinger om overenskomsterne som skal fornys på det private arbejdsmarked pr. 1. marts 2020.

Forligsmand Jan Rechendorff udtaler i den forbindelse:

 - Jeg opfordrer fortsat alle overenskomstparter, hvor der endnu ikke er opnået forlig, til at fremskynde forhandlingerne om at forny overenskomsterne mest muligt med henblik på en afklaring. Overenskomstparter, som ønsker bistand ved disse forhandlinger, kan henvende sig til Forligsinstitutionen.

- Jeg har modtaget en række forlig, men der mangler endnu forlig på en række væsentlige områder, hvoraf nogle forhandlinger allerede foregår i Forligsinstitutionen, fortsætter han.

- På alle områder gælder det, at forhandlingerne fra nu af foregår i Forligsinstitutionens regi og dermed inden for forligsmandslovens rammer. Det betyder, at Forligsinstitutionen har ansvaret for den overordnede styring af det samlede forhandlingsforløb. Forhandlingerne foregår dog fortsat direkte mellem overenskomstparterne, medmindre der er anmodet om Forligsinstitutionens bistand, siger forligsmanden.

Forligsmanden oplyser, at han har aftalt nyt møde med DA og FH tirsdag morgen. 

DA´s og FH´s rolle ved OK20
DA og FH forhandler ikke overenskomsterne, det gør forbundene og kartellerne på den ene side og DA´s medlemsorganisationer og virksomheder på den anden side. DA og FH har derimod en koordinerende rolle under hele forløbet, og det vil også være FH og DA som forligsmanden rådfører sig med, når han om en til to uger begynder centrale forhandlinger mellem FH og DA med henblik på at fremlægge en mæglingsskitse som få dage herefter kan blive til et egentligt mæglingsforslag.

Konfliktvarsler
FH´s forbund og karteller har varslet storkonflikt til den 1. marts, men forligsmanden har udsat de varslede konflikter i 2 uger. Det er dog helt overvejende sandsynligt, at forligsmanden inden den 15. marts rådfører sig med de to andre forligsmænd og beslutter, at de varslede konflikter udsættes i yderligere 2 uger. 

For at undgå at konflikterne bryder ud på det private arbejdsmarked, skal han senest lørdag den 28. marts senest kl. 23.59.59 fremsætte et samlet mæglingsforslag. Lykkes det ikke, kan konflikterne bryde ud fem dage herefter - dvs. torsdag den 2. april ved normal arbejdstids begyndelse.

Hvis det lykkes for forligsmanden senest den 28. marts at fremsætte et samlet mæglingsforslag, vil de konfliktvarslerne blive suspenderet, medens der pågår afstemning om mæglingsforslaget.

 

Sammenligning af tidsplan fra tidligere overenskomstfornyelser:


Industriforlig
 
 

Forhandlingerne overgået
til Forligsinstitutionens
regi 

Mæglingsforslag
fremsat 
 

Resultat af
urafstemning
offentliggjort 

2007

25. februar

18. februar

6. april

30. april

2010

22. februar

22. februar

26. marts

20. april

2012

13. februar

27. februar

22. marts

17. april

2014

9. februar

4. marts

21. marts

11. april

2017

12. februar

3. marts

27. marts

20. april

2020

9. februar

6. marts

???

???Status OK20 for medlemmer hos Dansk Metal Tele Øst
(opdateret den 12. marts 2020)

Ericsson Danmark A/S og Huawei Technologies (Denmark) ApS.
Medlemmer ansat hos Ericsson Danmark A/S og Huawei Technologie (Denmark) Aps. er direkte omfattet af industriforliget fra den 9. februar 2020. Du kan downloade en opdateret version af industriforliget - klik her. Forliget afventer mæglingsforslag fra forligsmanden. 

Itadel A/S

Der er tale om en selvstændig virksomhedsoverenskomst og ved OK20 er der særskilte forhandlinger mellem Itadel A/S og Dansk Metal. Dansk Metal og Itadel A/S mødes til forhandling den 11. marts 2020. Der er den 11. marts 2020 indgået forlig om OK20. Forligsmanden er orienteret. Forliget afventer forligsmandens mæglingsforslag - se mere her

TDC A/S
Der er tale om en selvstændig virksomhedsoverenskomst og ved OK20 er der særskilte forhandlinger mellem CO-industri/Dansk Metal og TDC A/S om overenskomstfornyelsen for det tidl. tilpassede overenskomstgrundlag i TDC, som nu om dage betragtes som virksomhedens overenskomstgrundlag. Overenskomstgrundlaget dækker Særaftale I – dvs. for tiden selskaberne TDC A/S, TDC Net A/S og Nuuday A/S.

Der har siden slutningen af januar været sonderende lokale drøftelser mellem TDC og Dansk Metal teleafdelinger og den 20. februar startede de egentlige forhandlinger mellem CO-industri og TDC. Der er den 10. marts 2020 indgået forlig om OK20. Forligsmanden er orienteret. Forliget afventer forligsmandens mæglingsforslag - se mere her 

                                                 ----------------------

Du skal løbende via
teleoest.dk holde dig opdateret om udviklingen i forbindelse med OK20

                                                 ---------------------- 

Læs om OK20 hos Dansk Metal Tele Øst

 

Se Video-medlemsmøde om OK20 - klik her!

 

Nedenfor bringer vi en oversigt i kronologisk rækkefølge over sider på teleoest.dk i forbindelse med overenskomstfornyelsen pr. 1. marts 2020 på det private arbejdsmarked:

16.04.20 Rekordhøj stemmedeltagelse i Dansk Metal Tele Øst

16.04.20 Mæglingsforslaget er vedtaget med stort flertal

14.04.20 Urafstemningen om OK20 slutter hos Dansk Metal onsdag kl. 12:00


26.03.20 Urafstemningen om mæglingsforslaget er i gang
 

25.03.20 Forligsmanden har fremsat samlet mæglingsforslag

24.03.20 Mæglingsforslagets betydning for ansatte i TDC A/S, TDC Net A/S, Nuuday A/S og Itadel A/S

24.03.20 Mæglingsforslagets betydning for ansatte i Huawei og Ericsson

21.03.20 Forligsmanden har lørdag fremsat skitse til mæglingsforslag

16.03.20 Forligsmanden indleder torsdag forhandlinger om mæglingsskitse

13.03.20 Forligsmanden udsætter de varslede arbejdsstandsninger i yderligere 2 uger

12.03.20 Forhandlingerne fortsætter i forligsinstitutionens regi

12.03.20 Forlig om overenskomstfornyelse for TDC

12.03.20 Forlig om overenskomstfornyelse for Itadel

06.03.20 Alle forhandlinger overgået til forligsinstitutionens regi

27.02.20 Forligsmanden udsætter varslede arbejdsstandsninger i 2 uger

21.02.20 OK20: Gennembrudsforlig på normallønsområdet

20.02.20 Overenskomst i hus til 8.000 i møbelindustrien

19.02.20 Første forlig efter industriens gennembrudsforlig

10.02.20 Dansk Metals hovedbestyrelse anbefaler et ja til overenskomstforliget

09.02.20 Hovedpunkterne i industriforliget

09.02.20 Forlig på industriens område

08.02.20 OK20 og overenskomsten for TDC-ansatte

04.02.20 Introduktion til overenskomstfornyelsen 2020

23.01.20 Protokol mellem FH og DA om undladelse af 1. konfliktvarsel

23.01.20 Protokol mellem FH og DA om opsigelse af 1. marts overenskomster

16.12.19 Protokollat mellem TDC A/S, CO-industri og Dansk Metal om køreplan for OK20

09.10.19 FH og DA aftaler køreplan for OK20

25.09.19 Ny hjemmeside følger OK20

19.09.2019 DI og CO-industri aftaler køreplan for OK20

01.02.2019 Indkaldelse af forslag til overenskomstfornyelsen 2020

01.02.2019 Forventet tidsplan for OK20


01.02.2019 Forligsinstitutionen og forligsmandens beføjelser


01.02.2019 Oversigt over lovindgreb i overenskomstmæssige konflikter i nyere tid