Den 14. april 2020


OK20: Afstemning slutter hos Dansk Metal onsdag kl. 12

Forligsmand Jan Reckendorff vil torsdag den 16. april 2020 offentliggøre resultatet af afstemningen om mæglingsforslaget

Urafstemningen om forligsmandens samlede mæglingsforslag slutter for Dansk Metals vedkommende onsdag den 15. april kl. 12:00. Selv om en række fagforbund allerede onsdag går i gang med at optælle stemmerne, må hverken delresultater eller det samlede resultat offentliggøres før end forligsmanden har offentliggjort det samlede resultat.

Det fremgår af forligsmandslovens § 10. stk. 2: "Om stemmeresultaterne, således som de fremkommer i afdelingerne, forbundene eller hovedorganisationerne, må intet offentliggøres eller meddeles til andre end vedkommende organisation eller forligsmanden, før denne har offentliggjort hovedresultatet af afstemningen".

Det er heller ikke tilladt for pressen at gengive resultater, uanset om det gengives som såkaldte "forlydender".

Det fremgår endvidere af forligsmandslovens § 14, at overtrædelse af loven straffes med bøde eller fængsel i op til tre måneder.

Dansk Metal Tele Øst vil snarest muligt efter at forligsmanden torsdag har offentliggjort hovedresultatet, opdatere teleoest.dk med resultatet af afstemningen, og vi vil i takt med at stemmetallene indkøber løbende opdatere hjemmesiden med delresultatet for Dansk Metal Tele Øst.

Forlig eller forlis
Hvis mæglingsforslaget vedtages er alle overenskomster fornyet for en tre-årig periode frem til 28. februar 2023. 

Forligsmandslovens afstemningsregler indeholder særlige bestemmelser som skal være opfyldt, før end lønmodtagerne kan forkaste et mæglingsforslag.

Ud over der naturligvis skal være flertal blandt de afgivende stemmer for nej, hvis mæglingsforslaget skal forkastes - er der også en anden bestemmelse, man skal iagttage. Hvis stemmeprocenten er mindre end 40 % skal tillige mindst 25 % af alle de stemmeberettigede stemme imod forslaget, før det bliver forkastet.

Hvis mæglingsforslaget forkastes vil en storkonflikt starte tirsdag den 21. april ved normal arbejdstids begyndelse. Udgangspunktet vil være, at stor set alle beskæftiget medlemmer i Dansk Metal Tele Øst vil være omfattet af en eventuelt konflikt. Medlemmer som omfattes af konflikt skal følge den konfliktvejledning som er udarbejdet af Dansk Metal Tele Øst.

En storkonflikt kan afsluttes med, at overenskomstparterne af sig selv forhandler et nyt forslag som sendes til ny afstemning. Hvis dette ikke sker inden for et par uger, vil regeringen formentlig fremsætte et lovforslag som vedtages af Folketinget og som forlænger de pågældende overenskomster og stander konflikterne. Sådan blev den sidste storkonflikt på det private arbejdsmarked afsluttet. Det var i 1998.

Siden 1975 har Folketinget i alt 17 gange foretaget indgreb i den frie konfliktret og den frie forhandlingsret og har vedtaget love, som har forlænget opsagte overenskomster. Sidst det skete var 26. april 2013 på det offentlige område (folkeskolelærere).

Medens vi venter....
Medens vi venter på at forligsmanden offentliggører afstemningsresultatet bringer vi nedenfor en oversigt over tidligere afstemninger for det private arbejdsmarked siden sidste storkonflikt i 1998.

<b>Hele afstemningsområdet,
dvs. LO, FTF, m.fl.</b>
<b>Stemmedeltagelse
i pct.</b>
<b>Ja-stemmer
i pct.</b>
<b>Nej-stemmer
i pct.</b>
2020 ??,?% ??,?% ??,??%
2017 51,3% 57,2% 42,8?%
2014 37,7% 77,3% 22,7%
2012 29,3% 69,6% 30,4%
2010 34,0% 64,0% 36,0%
2007 37,1% 55,5% 44,5%
2004 37,2% 57,5% 42,5%
2000 40,5% 80,1% 19,9%
1998 47,1% 44,2% 55,8%
<b>Tele Øst, alene</b> <b>Stemmedeltagelse i pct.</b> <b>Ja-pct.</b> <b>Nej-pct.</b>
2020 ??,?% ??,?% ??,?%
2017 66,7% 71,9% 28,1%
2014 49,9% 83,8% 16,2%
2012 33,4% 71,9% 29,1%
2010 40,9% 75,8% 24,2%
2007 51,9% 68,1% 31,9%
2004 55,6% 33,1% 66,9%

Der er ikke sammenligningstal fra 1998 og 2000 for Tele Øst alene, da det tidligere Telekommunikationsforbundet ikke opgjorde stemmetallene pr. afdeling. Eftersom Tele Øst i 2004 og 2007 bestod af to teleafdelinger, hhv. Tele afdeling 1 og Tele Afdeling 12, gengives tal for disse år som konsoliderede tal for de to teleafdelinger tilsammen. I 1998 var stemmedeltagelsen i hele Telekommunikationsforbundet 49,11% og ja-procenten var på 87,3%. Selv om der således dengang var solidt flertal blandt Telekommunikationsforbundets medlemmer for fornyelsen af den daværende Landsoverenskomst, indgik fornyelsen i Mæglingsforslaget, som dengang blev forkastet.   

Læs om OK20 hos Dansk Metal Tele Øst

 

Se Video-medlemsmøde om OK20 - klik her!

 

Nedenfor bringer vi en oversigt i kronologisk rækkefølge over sider på teleoest.dk i forbindelse med overenskomstfornyelsen pr. 1. marts 2020 på det private arbejdsmarked:

16.04.20 Rekordhøj stemmedeltagelse i Dansk Metal Tele Øst

16.04.20 Mæglingsforslaget er vedtaget med stort flertal

14.04.20 Urafstemningen om OK20 slutter hos Dansk Metal onsdag kl. 12:00


26.03.20 Urafstemningen om mæglingsforslaget er i gang
 

25.03.20 Forligsmanden har fremsat samlet mæglingsforslag

24.03.20 Mæglingsforslagets betydning for ansatte i TDC A/S, TDC Net A/S, Nuuday A/S og Itadel A/S

24.03.20 Mæglingsforslagets betydning for ansatte i Huawei og Ericsson

21.03.20 Forligsmanden har lørdag fremsat skitse til mæglingsforslag

16.03.20 Forligsmanden indleder torsdag forhandlinger om mæglingsskitse

13.03.20 Forligsmanden udsætter de varslede arbejdsstandsninger i yderligere 2 uger

12.03.20 Forhandlingerne fortsætter i forligsinstitutionens regi

12.03.20 Forlig om overenskomstfornyelse for TDC

12.03.20 Forlig om overenskomstfornyelse for Itadel

06.03.20 Alle forhandlinger overgået til forligsinstitutionens regi

27.02.20 Forligsmanden udsætter varslede arbejdsstandsninger i 2 uger

21.02.20 OK20: Gennembrudsforlig på normallønsområdet

20.02.20 Overenskomst i hus til 8.000 i møbelindustrien

19.02.20 Første forlig efter industriens gennembrudsforlig

10.02.20 Dansk Metals hovedbestyrelse anbefaler et ja til overenskomstforliget

09.02.20 Hovedpunkterne i industriforliget

09.02.20 Forlig på industriens område

08.02.20 OK20 og overenskomsten for TDC-ansatte

04.02.20 Introduktion til overenskomstfornyelsen 2020

23.01.20 Protokol mellem FH og DA om undladelse af 1. konfliktvarsel

23.01.20 Protokol mellem FH og DA om opsigelse af 1. marts overenskomster

16.12.19 Protokollat mellem TDC A/S, CO-industri og Dansk Metal om køreplan for OK20

09.10.19 FH og DA aftaler køreplan for OK20

25.09.19 Ny hjemmeside følger OK20

19.09.2019 DI og CO-industri aftaler køreplan for OK20

01.02.2019 Indkaldelse af forslag til overenskomstfornyelsen 2020

01.02.2019 Forventet tidsplan for OK20


01.02.2019 Forligsinstitutionen og forligsmandens beføjelser


01.02.2019 Oversigt over lovindgreb i overenskomstmæssige konflikter i nyere tid