Overenskomstfornyelser:

Mht. regulering af løn henvises til de aftaler som er indgået iht. lokalaftale 3.a.


Overenskomstfornyelsesprotokollat pr. 1. marts 2000
aftalt mellem Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet om fornyelse af Landsoverenskomsten og Marineoverenskomsten.
Overenskomstfornyelsesprotokollat pr. 1. marts 2000Mæglingsforslag fra forligsmanden:

Mæglingsforslag fra forligsmanden 21. marts 2014


Mæglingsforslag fra forligsmanden 22. marts 2012


Mæglingsforslag
fra forligsmanden af 26. marts 2010


Mæglingsforslag
fra forligsmanden af 6. april 2007


Mæglingsforslag
fra forligsmanden af 26. marts 2004


Mæglingsforslag
fra forligsmanden af 18. februar 2000