21.11.2023

Fantastisk fremmøde til generalforsamlingen i Tele Øst

Tæt på 400 medlemmer af Dansk Metal Tele Øst, var mødt frem til generalforsamlingen i Cirkusbygningen i København

Aftenens to generalforsamlinger forløb i Wallmans skønne omgivelser efterfulgt at et altid storslået show.

Et stort fremmøde på lige knap 400 medlemmer, havde valgt at bruge deres aften sammen med os.

De to dirigenter Lise Selsager og Ole Rosschou gjorde et formiddabelt arbejde, og førte os trygt igennem generalforsamlingerne.

Beretning og regnskab
Casper Moser der sidste år blev valgt som formand, skulle aflægge sin første beretning på vegne af bestyrelsen, hvilket blev taget godt imod med klapsalver fra salen.

Anders Reiners som har været konstitueret kasserer, skulle også for første gang fremlægge regnskab. Dette blev også taget godt imod fra hele salen, endnu engang med klapsavler.

Farvel til Hanne Trebbien
Hanne Trebbien som tidligere har været kasserer og har arbejdet med bl.a. vores tillidsvalgte og arbejdsmiljø gennem mange år, valgte at trække sig fra sit faglige arbejde i sommers.

Farvel til Birgitte Kristiansen (næsten)
Birgitte Kristianen har arbejdet med det socialpolitiske arbejde, hun har arbejdet med de langtidssyge samt dem som måtte være ramt af en arbejdsskade. Hun valgte ikke at genopstille på generalforsamlingen, da hun ønsker at trække sig fra det faglige arbejde.
Birgitte har dog ikke helt forladt os, da Birgitte i stedet fortsætter som ansat i Tele Øst, frem til udgangen af maj 2024.

Ny faglig sekretær
Fællestillidsrepræsentant Pia Holmgaard Jørgensen fra YouSee i Nuuday, blev med opbakning fra hele salen valgt som faglig sekretær.
Pia udskifter sin dagligdag fra Teglholmen til Immerkær med resten af de faglige sekretærer.

Ny kasserer
Anders Reiners der sidste år blev valgt som ny faglig sekretær, har siden Hanne Trebbien stoppede i sommers fungeret som konstitueret kasserer.
Anders er nu valgt kasserer, da han blev valgt med stor opbakning fra hele salen.

Nyt ansigt i bestyrelsen
Bestyrelsen har tidligere bestået af 12 medlemmer. seks faglige sekretærer fra Immerkær og seks faglige bestyrelsesmedlemmer "udefra".
Da både Hanne og Birgitte er stoppet som faglige sekretærer og vi i stedet har fået Pia ind på Immerkær, er vi kun fem faglige sekretærer.
Bestyrelsen har forinden generalforsamlingen besluttet af vi indstiller til at man fortsat er seks "udefra".
Da Pia tidligere kom "udefra", men nu har sin daglige gang på Immerkær, manglede vi at besætte en plads.
Benny Andersen der er tillidsrepræsentant i det tidligere NetDesign, nu TDC Erhverv i Nuuday, valgte at kandidere til pladsen i bestyrelsen, og blev valgt ind med opbakning fra generalforsamlingen.

Bestyrelsen består dermed at følgende personer:

Casper Moser, formand
Mick Zimmermann, næstformand
Anders Reiners, kasserer
Pia Holmgaard Jørgensen, faglig sekretær
Robert Larsson, faglig sekretær
Anne Wildbork-Hansen(Søs), fagligt bestyrelsesmedlem
Benny Andersen, fagligt bestyrelsesmedlem
Jesper Lohse, fagligt bestyrelsesmedlem
Lone Gudbergsen, fagligt bestyrelsesmedlem
Peter Kronvig, fagligt bestyrelsesmedlem
Søren Holme, fagligt bestyrelsesmedlem

Vi efterlyser repræsentanter til ungdomsudvalget
Da de to tidligere repræsentanter fra ungdomsudvalget ikke fortsætter, efterlyser vi unge mennesker der ønsker at skabe aktiviteter og sammenhold for de unge mennesker.

Teleforeningen
I Teleforeningen var der kampvalg om pladserne i bestyrelsen.
Udover valg af næstformand og kasserer, var der fire kandidater til de resterende tre pladser i bestyrelsen.
Bjane Lund Olsen og Robert Larsson blev genvalgt for en to-årig periode, mens Søren Holme blev nyvalgt for en et-årig periode.

Teleforeningens bestyrelse består dermed af følgende personer:
John Schwartzbach, formand
Svend-Erik Nielsen, næstformand
Hanne Trebbien, kasserer
Bjarne Lund Olsen, bestyrelsesmedlem
Casper Moser, bestyrelsesmedlem
Jørgen Bredøl, bestyrelsesmedlem
Robert Larsson, bestyrelsesmedlem
Søren Holme, bestyrelsesmedlem

Efter generalforsamlingen var der mad og drikke, alt imens Wallmans artister gav et formiddabelt show.

Vi siger tak for en god aften, og tak fordi i var så mange der valgte at møde op.