04.09.2023

Indkaldelse til den 16. ordinære generalforsamling i Dansk Metal Tele Øst

Generalforsamlingen afholdes onsdag den 25. oktober 2023 kl. 17.30, Cirkusbygningen, Jernbanegade 8, 1608 København V.

Gå til tilmeldingssiden - klik her!

Dagsorden i henhold til vedtægterne § 9 stk. 4.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, herunder eventuelle forslag til ændringer i vedtægter eller forretningsorden for generalforsamlingen, skal i henhold til vedtægterne § 9 stk. 5 indleveres skriftligt til afdelingens adresse senest fem uger før generalforsamlingen – dvs. onsdag den 20. september 2023 inden kl. 15.00.

Den skriftlige beretning med dagsorden, indkomne forslag, budgetoversigt og årsrapport vil, som bestemt i vedtægterne § 9 stk. 6 være tilgængelig senest 2 uger før generalforsamlingen på afdelingens hjemmeside www.teleoest.dk – dvs. onsdag den 11. oktober 2023.

For medlemmer, der ikke har adgang til internettet, kan materiale som skal behandles på generalforsamlingen tilsendes ved at kontakte afdelingen på telefon 33 63 29 01.

Ordinære medlemmer, der er arbejdsmæssigt forhindret i at deltage på generalforsamlingen, kan ifølge vedtægternes § 9 stk. 9 afgive deres stemme ved fuldmagt. Skriftlige fuldmagter er dog kun gyldige, hvis de er afdelingen i hænde senest 2 hverdage før generalforsamlingen – dvs. mandag den 23. oktober 2023 inden kl. 15.00. Fuldmagtsblanket kan hentes/printes fra afdelingens hjemmeside eller tilsendes ved henvendelse til afdelingen.

Tilmelding til generalforsamlingen er nødvendig af hensyn til generalforsamlingens praktiske gennemførelse. Tilmelding kan ske via tilmeldingssiden - klik her!

Dørene åbnes kl. 16.00, og generalforsamlingen starter kl. 17.30.

I forbindelse med generalforsamlingen er der middag og underholdning.

Bestyrelsen

Gå til tilmeldingssiden - klik her!