12.04.2023

Mæglingsforslaget er vedtaget med stort flertal

Forligsmanden har netop offentliggjort resultatet af afstemningen om det samlede mæglingsforslag.

Lønmodtagerne har med et stort flertal stemt ja til en ny overenskomst.

Den samlede stemmedeltagelse på tværs af forbund endte på 59,3%, hvoraf 79% stemte ja.
I Tele Øst alene, havde vi en stemmedeltagelse på 80%.

Så der er ingen tvivl om, at lønmodtagerne har taget godt imod de nye overenskomster, og kan bl.a. se frem til en forhøjelse af fritvalgslønskontoen fra 7% til 9%, en 100% løndækning ifm. selvvalgt uddannelse(IKUF) og flere uger med fuld løn under forældreorlov.

Desuden er det aftalt at dem der er omfattet af industriens pensionsregler, går fra en 8/4 til en 10/2 ordning. Det betyder at de 2% som den enkelte "sparer" på pensionsindbetalingerne kommer ud med lønnen fremover i stedet. Den samlede pensionsindbetaling forbliver den samme, da arbejdsgiverbidraget tilsvarende hæves med 2%.

I Nuuday og TDC Net har vi en del, som er omfattet af en fuld arbejdsgiver betalt pensionsordning på 12% eller er tjenestemænd. Da de ikke bliver omfattet en ovenstående ift. pension får i stedet en regulering på 1,75% af den faste løn.

Vi vil gerne sige tak til alle dem der har taget stilling, og givet deres stemme til kende.