19.02.2023

OK23: Forlig på industriens område

CO-Industri og Dansk Industri blev søndag, enige om et forlig på toårige overenskomster, der giver markante forbedringer til alle i industrien. Ansatte I TDC Net og Nuuday er ikke direkte omfattet af industriforliget.

Tidligere i dag blev der indgået forlig om Industriens overenskomster, som blev præsenteret på et fælles pressemøde af CO-Industri og Dansk Industri.

Forliget som er en toårig aftale der gælder direkte for 230.000 medarbejdere indeholder bl.a.

  • En stigning på to procentpoint på fritvalgslønkontoen, som reguleres fra syv til ni priocent pr. 1. marts 2024.
  • Arbejdsgiverne skal fra i år betale to procent mere, og lønmodtagerne to procent mindre. Altså opretholdes den nuværende indbetaling til pension, men de to procent lønmodtagerne betaler mindre, får de så mere ud med lønnen.
  • Mindstelønnen stiger med ni kr. i timen i perioden.
  • Timelønnen for lærlinge bliver forhøjet med otte kr. i timen i perioden.
  • Aftalen giver også tillidsrepræsentanternes bedre muligheder og flere rettigheder for at organisere - og styrker dermed Den Danske Model. 
  • Fremover får medarbejderen fuld løn under deltagelse i selvvalgt uddannelse (IKUF). Tidligere var tilskuddet på 85 procent.
  • Barsel med fuld løn bliver forlænget med fire uger – fordelt på to uger til deling og to uger til den anden forælder.


Ovenstående gælder som skrevet, direkte for 230.000 medarbejdere i industrien, men ansatte i TDC Net eller Nuuday bliver ikke automatisk omfattet af dette forlig.
Grunden til dette er, at TDC i 2017 meldte sig ud af Dansk Industri og ind i Dansk Erhverv, og at TDC-overenskomsten derved overgik til at være en virksomhedsoverenskomst.
Det betød at der allerede ved OK20 var særskilte forhandlinger mellem CO-Industri/Dansk Metal og dengang TDC A/S.

Nu starter vi i forlængelse af industriforliget, forhandlingerne lokalt med TDC Holding. Overenskomstgrundlaget dækker Særaftale I, d.v.s. for tiden TDC Holding A/S, Nuuday og TDC Net A/S.

Såfremt vi kan blive enige med TDC Holding, forventes dette at indgå i forligsmandens mæglingsforslag, der forventes sendt til afstemning i april.