Indkaldelse til den 13. ordinære generalforsamling i Dansk Metal Tele Øst

Generalforsamlingen afholdes onsdag den 28. oktober 2020 kl. 17.30, Cirkusbygningen, Jernbanegade 8, 1608 København V.

Tilmelding til generalforsamlingen - klik her!

Dagsorden i henhold til vedtægterne § 9 stk. 4

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, herunder eventuelle forslag til ændringer i vedtægter eller forretningsorden for generalforsamlingen, skal i henhold til vedtægterne § 9 stk. 5 indleveres skriftligt til afdelingens adresse senest fem uger før generalforsamlingen – dvs. onsdag den 23. september 2020 inden kl. 15.00.

Den skriftlige beretning med dagsorden, indkomne forslag, budgetoversigt og årsrapport vil, som bestemt i vedtægterne § 9 stk. 6 være tilgængelig senest 2 uger før generalforsamlingen på afdelingens hjemmeside www.teleoest.dk – dvs. onsdag den 14. oktober 2020.

For medlemmer, der ikke har adgang til internettet, kan materiale som skal behandles på generalforsamlingen tilsendes ved at kontakte afdelingen på telefon 33 63 29 01.

Ordinære medlemmer, der er arbejdsmæssigt forhindret i at deltage på generalforsamlingen, kan ifølge vedtægternes § 9 stk. 9 afgive deres stemme ved fuldmagt. Skriftlige fuldmagter er dog kun gyldige, hvis de er afdelingen i hænde senest 2 hverdage før generalforsamlingen – dvs. mandag den 26. oktober 2020 inden kl. 15.00. Fuldmagtsblanket kan hentes/printes fra afdelingens hjemmeside eller tilsendes ved henvendelse til afdelingen.

Tilmelding til generalforsamlingen er nødvendig af hensyn til generalforsamlingens praktiske gennemførelse og skal ske senest den 16. oktober 2020. Tilmelding kan ske via hjemmesiden.

Dørene åbnes kl. 16.00, og generalforsamlingen starter kl. 17.30.

I forbindelse med generalforsamlingen er der middag og underholdning.

Bestyrelsen

 


- I forhold til covid-19, følger vi selvfølgelig sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Desuden er vi løbende i tæt dialog med Wallmans.


Tilmelding til generalforsamlingen - klik her!