Den 17. december 2019

Ny myndighed under ATP skal administrere seniorpension

Men det er en dårlig idé, mener Fagbevægelsens Hovedorganisation, som i stedet har foreslået, at seniorpension vurderes af fagpersoner på de socialmedicinske klinikker i regionerne

Forligspartierne bag aftalen om seniorpension er blevet enige om, at en ny selvstændig myndighed under ATP skal administrere seniorpension fra 1. januar 2021. Det skal i følge forligspartierne sikre en ensartet tilkendelse af seniorpension på tværs af landet.

Forligspartierne består af den tidligere regering (Venstre, Konservative Folkeparti og Liberal Alliance) samt Dansk Folkeparti og Radikale Venstre. Regeringen (Socialdemokratiet) har netop tiltrådt forligspartiernes nye tillægsaftale om, at den nye selvtændige enhed under ATP skal administrere ordningen.

Der er i følge beskæftigelsesministeriet tale om at den nye selvejende institution med selvstændig bestyrelse oprettes ved lov og tillægges myndighedsansvaret for administration og tilkendelse af seniorpension. 

Indtil den nye myndighed – og lovgivningen omkring den – er på plads, får kommunerne ansvaret for at tilkende seniorpension. Det bliver dog sådan, at hvis man som borger får afslag på seniorpension, mens reglerne administreres af kommunerne, så kan man få genoptaget sin sag, når den nye myndighed tager over 1. januar 2021. Det fremgår af lovforslaget om indførsel af seniorpension, som Folketinget færdigbehandler i denne uge og som træder i kraft 1. januar 2020.

ATP har ikke ønsket opgaven
Formanden for Fagbevægelsens Hovedorganisation, FH, Lizette Risgaard, der sidder i bestyrelsen i ATP, gør opmærksom på at ATP ikke selv har ønske at få tilført den nye opgave.

- FH mener, at ansøgerne til seniorpension har krav på en fair og seriøs behandling. Det betyder, at arbejdsevnevurderinger og helbredsudredning bør flyttes til regionernes socialmedicinske centre, der har den tværfaglige ekspertise, siger Lizette Risgaard.

FH har i hele processen omkring tilkendelse og administration af den nye seniorpensionsordning været optaget af, at der blev etableret en nem og ubureaukratisk model med de socialmedicinske klinikker som omdrejningspunkt. Men sådan er det ikke blevet.

Og derfor vil FH nu lægge op til, at den ny selvejende institution skal indlede et samarbejde med de socialmedicinske centre i de 5 regioner, så myndigheden kan få kvalificerede indstillinger til ansøgningerne om seniorpension.

FH skeptisk overfor én central myndighed
- Jeg er skeptisk overfor, at én central myndighed skal afgøre borgernes ansøgninger om seniorpension, hvis ikke der gives et kvalificeret fagligt bidrag fra de socialmedicinske centre, siger Lizette Risgaard, som fortæller, at FH har foreslået, at udvalgte a-kasser med lokal forankring skal overtage myndighedsopgaven i samarbejde med de socialmedicinske centre for at sikre en god borgerbehandling, god vejledning og sikker faglig vurdering af arbejdsevnen.

- Jeg er ærgerlig over, at forligspartierne har valgt en dyrere og dårligere løsning i stedet for en billigere, bedre og mere borgervenlig model i regi af a-kasserne, siger Lizette Risgaard.