Den 26. august 2019

Vigtigt valg til bestyrelserne i Nuuday A/S og NetCo A/SKære medlem,

Som du sikkert har læst på Checkin, skal der vælges 2 medarbejdere til henholdsvis Nuuday A/S' og NetCo A/S' bestyrelse.

I Nuuday opstiller Tobias Tolstrup fra Dansk Metal Tele og Lars Søholm fra Lederforeningen (LTD).

Som suppleanter opstiller Anders Reiners fra Dansk Metal og Lars Schmidt Lindholm fra Lederforeningen (LTD).

I NetCo opstiller Ole Mølgaard Andersen fra Dansk Metal og Svend Bank Andreasen fra AC-Tele.

Som suppleanter opstiller Casper Moser fra Dansk Metal og Søren Kalmeyer fra AC-Tele.

Bestyrelsen er stedet, hvor de medarbejdervalgte medlemmer har direkte indsigt i og indflydelse på de overordnede beslutninger i Nuuday og NetCo.

Beslutninger som har afgørende betydning for strategi og retning – dvs. din, min og vores fremtid!

Derfor er det vigtigt, hvem du vælger til at varetage vores fælles interesser!

Et medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem arbejder for hele virksomheden og alle medarbejderes interesser.

De tre foreninger (Dansk Metal, Lederforeningen (LTD) og AC-Tele), der organiserer hovedparten af medarbejderne i Nuuday og NetCo, arbejder sammen hver dag året rundt for at sikre dine interesser i samarbejdsudvalg, ved overenskomstforhandlinger m.v.

Derfor anbefaler alle tre foreninger, at du stemmer på vores kandidater.

Er du ansat i NetCo
Stem på:
Ole Mølgaard Andersen og Casper Moser
samt
Svend Bank Andreasen og Søren Kalmeyer

Er du ansat i Nuuday
Stem på:
Tobias Tolstrup og Anders Reiners
samt
Lars Søholm og Lars Schmidt Lindholm

På den måde er du med til at sikre, at flest mulige medarbejdere repræsenteres i bestyrelsen.

Venlig hilsen

Dansk Metal Tele
Formand Lars Jørgensen

Lederforeningen (LTD)
Formand Thomas Lech Pedersen

AC-Tele
Formand Zanne Stensballe

Valget gennemføres i perioden fra mandag den 26. august til og med fredag den 13. september kl. 9.00 i NetCo og 10.30 i Nuuday.

Valget foregår elektronisk og du modtager en mail med link til afstemningen.

--