Den 23. maj 2019

Frihed grundlovsdag

Der er forskellige vilkår for frihed grundlovsdag. Det afhænger af hvilken overenskomst og aftale, man er omfattet af

Er du i tvivl om hvilke regler, der gælder for dig kan du kontakte din tillidsrepræsentant eller afdelingskontoret. Kontakter du afdelingskontoret vil det være en god idé først at have fremfundet dit seneste ansættelsesbevis, eller tillæg hertil, så vi i fællesskab kan guide dig igennem hvilken aftale, du er omfattet af, og hvilke regler der gælder for dig.

Hvis dit ansættelsesbevis, eller tillæg hertil, er blevet væk fra dine gemmer, kan du kontakte dit lokale HR, for at få en kopi.


Medarbejdere ansat i Huawei
Medarbejderne ansat i Huawei i Field Force og Giga-projektet har grundlovsdag som hel fridag.

Medarbejdere ansat i Forsvaret, Lyngby Radio
Vagtskemaet lægges kvartalsvis og den reducerede tid for grundlovsdag indgår derfor i beregningen for kvartalets vagtplan. Medarbejderne kan derfor vagtplanlægges grundlovsdag.


Hovedregel for TDC-ansatte og ansatte i Itadel A/S
For medarbejdere omfattet af det tilpassede overenskomstgrundlag i TDC samt medarbejder i Itadel A/S gælder som hovedregel, at man har hel fridag grundlovsdag. Der er dog visse undtagelser for visse TDC-ansatte.

Medarbejdere i telebutik (TDC/Yousee butik)
I følge lukkeloven må butikken ikke holde åbent.
For månedslønnede medarbejdere i TDC butik/YouSee butik gælder: Hvis der indgår grundlovsdag i vagtskemaet (som lægges for 16 uger ad gangen) nedskrives vagtskemaet med 7 timer og 24 minutter). Hvis en månedslønnet medarbejder i en telebutik skal arbejde grundlovsdag, betragtes dette som overarbejde.

For timelønnede medarbejdere i en telebutik gælder, at arbejder den timelønnede på grundlovsdag, honoreres det med et tillæg til timelønnen som med de pr. 1. marts 2019 gældende satser udgør kr. 62,34 pr. time indtil kl. 18:00 og efter kl. 18:00 kr. 81,21 pr. time.

Medarbejdere omfattet af Lokalaftale 4.D.2. (Yousee-call-centre) eller Lokalaftale 4.D.1.
Efter disse aftaler kan arbejdstiden placeres året rundt og døgnet rundt. Hvis der indgår grundlovsdag i vagtskemaet (som lægges for 16 uger ad gangen) nedskrives vagtskemaet med 7 timer og 24 minutter).  For arbejde på grundlovsdag får man et tillæg som med de pr. 1. marts 2019 gældende satser udgør kr. 79,86  pr. time.

Medarbejdere i TDC´s Døgncenter (NetCo og Nuuday):
Vagtskemaet lægges for kalenderåret og den reducerede tid for grundlovsdag indgår derfor i beregningen for kalenderårets vagtplan. Medarbejderne kan derfor vagtplanlægges grundlovsdag. Arbejdes der på grundlovsdag efter kl. 12 får man et tillæg som med de pr. 1. marts 2019 gældende satser udgør kr. 79,86 pr. time.


Overarbejde grundlovsdag
Hvis man i følge den aftale, som man er ansat efter, har fri grundlovsdag, men alligevel bliver anmodet om at arbejde grundlovdag, vil arbejdet blive betragtet som overarbejde. Tilsvarende kan medlemmerne i begrænset omfang pålægges hjemmevagt/rådighedsvagt eller blive tilkaldt.