Den 2. april 2019

Dansk Metal klar til større ansvar for ledige medlemmer

Dansk Metal A-kasse er blandt ni a-kasser som er udpeget til at deltage i et historisk forsøg, hvor a-kasserne overtager en del af jobcentrenes ansvar for at få ledige i job. Forsøget indgår i forenklingen af beskæftigelsesindsatsen

Aftalepartierne bag forenklingen af beskæftigelsesindsatsen har udvalgt de a-kasser, som skal deltage i et fireårigt forsøg med arbejdsdelingen mellem a-kasser og jobcentre.

De udvalgte a-kasser får ansvaret for omkring hver fjerde dagpengemodtagere i opsigelsesperioden og de første tre måneder af ledighedsforløbet.

Beskæftigelsesministeriet har først vurderet alle ansøgninger fra a-kasserne i forhold til, om de lever op til de formelle kriterier, som er stillet for at deltage i forsøget. Derefter har aftalepartierne udvalgt de a-kasser, som skal deltage i forsøget.

Aftalepartierne har lagt vægt på, at a-kasserne repræsenterer forskellige faggrupper og brancher – og dermed afspejler et repræsentativt udsnit af a-kasserne. De udvalgte a-kasser er:

  • 3FA
  • Dansk Metal A-kasse
  • FOAs A-kasse
  • Magistrenes A-kasse
  • FTF-a
  • HK Danmarks A-kasse
  • Socialpædagogernes A-kasse
  • BUPL-A
  • Min A-kasse

De udvalgte a-kasser skal ikke alle dække hele landet. Nogen er valgt ud til kun at dække udvalgte kommuner, så det undgås, at der er en enkelt a-kasse, der kommer til at dominere forsøget.

- Jeg er utrolig glad for, at vi i aftalekredsen har taget ansvar og er blevet enige om, hvilke a-kasser der skal deltage i forsøget, siger beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen.

- Det har ikke været en nem opgave. Ansøgerfeltet har været stærkt, og det vidner om, at landets a-kasser har mod på at løfte opgaven med at få ledige i job. De udvalgte a-kasser får nu en historisk chance for at vise, hvad de kan. Jeg er ikke i tvivl om, at de besidder et godt kendskab til deres medlemmer, men om det er tilstrækkeligt til at løfte indsatsen og matche ledige og virksomheder, skal forsøget vise, fortsætter Troels Lund Poulsen.

Glæde hos Dansk Metal
Hos Dansk Metal vækker forligspartiernes udpegning glæde.

- Vi er meget tilfredse med, at forligskredsen har udvalgt vores a-kasse. Det er en opgave vi i årevis har arbejdet hårdt for at kunne påtage os, og det giver bare rigtig god mening for alle parter, siger Torben Poulsen, hovedkasser i Dansk Metal.

- Det ligger i vores DNA at hjælpe medlemmer hurtigst muligt i job. Det er derfor vi allerede i dag har over 1.000 jobformidlinger årligt for opsagte, beskæftigede og ledige medlemmer, fortæller Torben Poulsen.

Med forsøget bliver kontakten med de ledige langt mere meningsfuld og behovsstyret. De ledige vil ikke opleve at skulle fortælle og høre de samme ting flere gange. Samtidig vil de faglige a-kassers særlige ekspertise om brancher, virksomheder og jobåbninger sikre, at flere medlemmer hjælpes hurtigt i job. Er der behov for tidlig omskoling eller aktivering, så sættes det hurtigt i gang sammen med jobcentret.

- Vi kan ikke vente med at komme i gang. Det bedste vi i Dansk Metal ved, er når vi hjælper medlemmerne i job – og det er vi sikker på vi i høj grad kommer til med a-kasseforsøget, slutter Torben Poulsen, hovedkasser i Dansk Metal.

Forligspartierne består af regeringspartierne (dvs. Venstre, Konservative og Liberal Alliance) samt Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale og SF.

---