Den 5. september 2017


Indkaldelse til den 10. ordinære generalforsamling i
Dansk Metal Tele Øst
Onsdag den 25. oktober 2017 kl. 17:30
Cirkusbygningen
Jernbanegade 8
1608 København V.

 

Dagsorden i henhold til vedtægterne § 9 stk. 4

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, herunder eventuelle forslag til ændringer i vedtægter eller forretningsorden for generalforsamlingen, skal i henhold til vedtægterne § 9 stk. 5 indleveres skriftligt til afdelingens adresse senest fem uger før generalforsamlingen - dvs. onsdag den 20. september 2017 inden kl. 15.00.

Den skriftlige beretning med dagsorden, indkomne forslag, budgetoversigt og årsrapport vil, som bestemt i vedtægterne § 9 stk. 6 være tilgængelig senest 2 uger før generalforsamlingen på afdelingens hjemmeside www.teleoest.dk  - dvs. onsdag den 11. oktober 2017.

For medlemmer, der ikke har adgang til internettet, kan materiale som skal behandles på generalforsamlingen tilsendes ved at kontakte afdelingen på telefon 33 63 29 01.

Ordinære medlemmer, der er arbejdsmæssigt forhindret i at deltage på generalforsamlingen, kan ifølge vedtægternes § 9 stk. 9 afgive deres stemme ved fuldmagt. Skriftlige fuldmagter er dog kun gyldige, hvis de er afdelingen i hænde senest 2 hverdage før generalforsamlingen – dvs. mandag den 23. oktober 2017 inden kl. 15.00. 

Fuldmagtsblanket kan hentes/printes fra afdelingens hjemmeside eller tilsendes ved henvendelse til afdelingen.

Tilmelding til generalforsamlingen er nødvendig af hensyn til generalforsamlingens praktiske gennemførelse og skal ske senest søndag den 8. oktober 2017. Tilmelding kan ske via hjemmesiden.

Der vil være indtjekning fra kl. 16.00 og generalforsamlingen starter kl. 17.30.

I forbindelse med generalforsamlingen er der middag og underholdning.

Bestyrelsen

 

 

Transport til Generalforsamlingen

Ved egen transport udbetales transportgodtgørelse efter følgende retningslinjer:

  • Transportudgifter på 50 kr. eller derunder refunderes ikke
  •  Udgifter til offentlig transport, udover 50 kr., refunderes mod forevisning af dokumentation
  • Transport i egen bil, udover 50 km, betales med 1 kr. pr. kørte km.

Udbetaling af transportgodtgørelsen sker ved udfyldelse af et udgiftsbilag som udleveres på generalforsamlingen. Beløbet bliver overført få dage efter til din bankkonto.