Den 28. april 2017


Frihed 1. maj og Grundlovdag

Der er forskellige vilkår for frihed på 1. maj og Grundlovdag. Det afhænger af hvilken overenskomst og aftale, man er omfattet af

Er du i tvivl om hvilke regler, der gælder for dig kan du kontakte din tillidsrepræsentant eller afdelingskontoret. Kontakter du afdelingskontoret vil det være en god idé først at have fundet dit seneste ansættelsesbevis, eller tillæg hertil, så vi i fællesskab kan guide dig igennem med hvilken aftale, du er omfattet af, og hvilke regler der gælder for dig.


Hovedregel for TDC-ansatte
For medarbejdere omfattet af det tilpassede overenskomstgrundlag i TDC gælder som hovedregel, at man 1. maj har fri kl. 12 og at Grundlovsdag er hel fridag. I år falder Grundlovsdag på 2. pinsedag, hvor der i forvejen er fri.


Der er dog visse undtagelser.

Visse medarbejdere i Yousee:
For medarbejdere i TDC butik/YouSee butik samt medarbejdere i visse af YouSees callcentre mv.   gælder der særlige regler 1. maj: Hvis der indgår 1. maj i vagtskemaet (som lægges for 16 uger ad gangen) nedskrives vagtskemaet med 3 timer og 45 minutter). Grundlovsdag reduceres med 7 timer og 24 minutter. Da Grundlovsdag i år falder 2. pinsedag, nedskrives den pågældende dag kun i alt med 7 timer og 24 minutter. Hvis medarbejderne i Telebutikkerne skal arbejde på Grundlovsdag eller ud over 3 timer og 45 minutter 1. maj, betragtes det som overarbejde. Medarbejdere i callcentrene kan vagtplanlægges begge dage.

Medarbejdere i TDC´s Døgncenter:
Vagtskemaet lægges for kalenderåret og den reducerede tid for 1. maj og grundlovsdag indgår derfor i beregningen for kalenderårets vagtplan. Medarbejderne kan derfor vagtplanlægges begge dage.

Medarbejdere i Huawei:
Medarbejderne ansat i Huawei i Field Force og Giga-projektet har såvel 1. maj som Grundlovsdag som hele fridage.

Medarbejdere i Forsvaret, Lyngby Radio
Vagtskemaet lægges for kalenderåret og den reducerede tid for 1. maj og Grundlovsdag indgår derfor i beregningen for kalenderårets vagtplan. Medarbejderne kan derfor vagtplanlægges begge dage.

Overarbejde 1. maj eller grundlovsdag
Hvis man bliver beorodret på arbejde 1. maj eller Grundlovdag og hvis man er omfattet af en aftale, som giver ret til frihed den pågældende dag, vil arbejdet blive betragtet som overarbejde.