Den 20. april 2017
(opdateret 21. apr. kl. 16:01 med sidste delresultater)

Mæglingsforslaget er vedtaget

Forligsinstitutionen i København

Såvel lønmodtagerne som arbejdsgiverne har godkendt mæglingsforslaget.

Dermed betragtes konfliktvarslerne som trukket tilbage og overenskomsterne fornyet for en 3-årig periode

Forligsmand Ole Hasselgaard har torsdag offentliggjort resultatet af afstemningen om det samlede mæglingsforslag.

Forligsmandens samlede mæglingsforslag er vedtaget af såvel lønmodtagersiden som arbejdsgiversiden.

Eftersom mæglingsforslaget nu er blevet godkendt, er de forhandlede overenskomster vedtaget og konfliktvarslerne er trukket tilbage.

Hos Dansk Arbejdsgiverforening er det bestyrelsen som har kompetence til at vedtage eller forkaste et mæglingsforslag. Her blev mæglingsforslaget enstemmig vedtaget.

Vi gengiver stemmeresultatet nedenfor for lønmodtagersiden:

Hele afstemningsområdet,
dvs. LO, FTF, m.fl.
Stemmedeltagelse
i pct.
Ja-stemmer
i pct.
Nej-stemmer
i pct.
2017 51,3% 57,2% 42,8%
Stemmedeltagelse på over 2/3 hos Dansk Metal Tele Øst

Inden for CO-industris område, som de fleste medlemmer hos Dansk Metal Tele Øst tilhører, var stemmedeltagelsen på 55,7% og ja-procenten var på 65,2%.

I Dansk Metal Tele Øst alene var stemmedeltagelse på 66,7%.  71,9% stemte Ja i Tele Øst og 28,1% stemte nej. I forbundet som helhed var stemmedeltagelsen på 58,2% og ja-procenten var på 71,2% og 28,8% stemte nej.

 

 

Mæglingsforslag 2017
Stemmedeltagelse
i procent
Ja-procent
Nej-procent
Hele afstemningsområdet,
dvs. LO, FTF, m.fl.
51,3%
57,2%
42,8%
CO-industri, alene 55,7% 65,2% 34,8%
Metal, alene 58,2% 71,2% 28,8%
Tele Øst, alene 67,0% 71,9% 28,1%Sammenligningstal for tidligere år

Nedenfor bringer vi oversigter over hvordan stemmedeltagelsen og ja- og nej-procenterne fordelte sig i tidligere år, med sammenligningstal for 2017.

Hele afstemningsområdet,
dvs. LO, FTF, m.fl.
Stemmedeltagelse
i pct.
Ja-stemmer
i pct.
Nej-stemmer
i pct.
2017 51,3% 57,2% 42,8%
2014 37,7% 77,3% 22,7%
2012 29,3% 69,6% 30,4%
2010 34,0% 64,0% 36,0%
2007 37,1% 55,5% 44,5%
2004 37,2% 57,5% 42,5%
2000 40,5% 80,1% 19,9%
1998 47,1% 44,2% 55,8%


Dansk Metal Tele Øst - alene:
(opdateres når opdeling i afdelinger er leveret fra forbundets it-leverandør)

Tele Øst, alene Stemmedeltagelse i pct. Ja-pct. Nej-pct.
2017 66,7% 71,9% 28,1%
2014 49,9% 83,8% 16,2%
2012 33,4% 71,9% 28,1%
2010 40,9% 75,8% 24,2%
2007 51,9% 68,1% 31,9%
2004 55,6% 33,1% 66,9%

Der er ikke sammenligningstal fra 1998 og 2000 for Tele Øst alene, da det tidligere Telekommunikationsforbundet ikke opgjorde stemmetallene pr. afdeling. Eftersom Tele Øst i 2004 og 2007 bestod af to teleafdelinger, hhv. Tele afdeling 1 og Tele Afdeling 12, gengives tal for disse år som konsoliderede tal for de to teleafdelinger tilsammen. I 1998 var stemmedeltagelsen i hele Telekommunikationsforbundet 49,11% og ja-procenten var på 87,3%. Selv om der således i 1998 var solidt flertal blandt Telekommunikationsforbundets medlemmer for fornyelsen af den daværende Landsoverenskomst, indgik fornyelsen i Mæglingsforslaget, som dengang blev forkastet.


Læs mere om OK17:

____ 

 

20.04.2017: Mæglingsforslaget er vedtaget (opdat. 21/4 kl. 16:01 med delresultater)
19.04.2017: Afstemningsresultatet offentliggøres torsdag kl. 12
27.03.2017: Forligsmanden har fremsat samlet mæglingsforslag
27.03.2017: Mæglingsforslagets betydning for den tilpassede overenskomst i TDC
27.03.2017: Mæglingsforslagets betydning for ansatte i Huawei
24.03.2017: Forligsmanden fremsætter mæglingsskitse
21.03.2017: Medlemsmøder om overenskomstfornyelsen 2017
20.03.2017: DA sender 2. lockoutvarsel til LO
16.03.2017: Forligsmanden indleder forhandlinger med LO og DA om mæglinsskiste på søndag
15.03.2017: Forligsmanden udsætter storkonflikt i yderligere 2 uger
10.03.2017: Status for OK17: Forligs for 75% involverede lønmodtagere
07.03.2017: Industriforligets betydning for TDC-ansatte på det tilpassede overenskomstgrundlag
07.03.2017: Industriforliget og ansatte i Huawei
06.03.2017: OK17: Status fra forligsmanden
04.03.2017: Slutspurt i forligsinstitutionen kan begynde
03.03.2017: OK17: Forhandlingerne foregår nu i Forligsinstitutionens regi
28.02.2017: Forligsmanden følger overenskomstsituationen tæt
22.02.2017: Forligsmanden udsætter de varslede konflikter i 2 uger
22.02.2017: LO-forbund varsler storkonflikt fra 1. marts
13.02.2017: Industriforligets protokollater - OBS: Opdateret den 28. februar 2017
13.02.2017: CO-industris centralledelse anbefaler ja til industriforliget
13.02.2017: Dansk Metals hovedbestyrelse anbefaler ja til overenskomstaftalen
12.02.2017: LO om industriforliget: Perspektivrigt for fremtiden
12.02.2017: OK17: Historisk uddannelsesløft i industrien
12.02.2017: OK17: Planmæssigt - men lang vej endnu....
12.02.2017: OK17: Forlig på industriens område
10.02.2017: OK17: CO-industri og DI indkalder de store forhandlingsudvalg
28.01.2017: OK17: LO/DA-protolollat om varsling af konflikt 
28.01.2017: OK17:LO/DA-protokollat om opsigelse af overenskomster
27.01.2017: TDC skifter arbejdsgiverforening 
04.01.2017: Overenskomstforhandlingerne på industriens område begynder
07.11.2016: Links om OK17
07.11.2016: Forligsmandens beføjelser
07.11.2016: Oversigt over lovindgreb i overenskomstmæssige konflikter
07.11.2016: Det snævre udvalg
06.10.2016: LO og DA aftaler køreplan for OK17
29.09.2016: DI og CO-industri aftaler køreplan for OK17
11.02.2016: Indkaldelse af krav til overenskomstfornyelsen 2017 
06.02.2016: Forventet tidsplan for OK17
06.02.2016: Introduktion til overenskomstfornyelsen 2017