Benny Andersen - bestyrelsesmedlem

 

Mobil. xx xx xx xx

E-mail: ben9_andersen@hotmail.com

 

Benny blev valgt som bestyrelsesmedlem på generalforsamlingen i 2023.

Benny er tillige tillidsrepræsentant i det tidligerer NetDesign (nu TDC Erhverv) i Nuuday