Selvvalgt Uddannelse - din fremtid

Hvis du arbejder under en af Metals overenskomster, så har du mulighed for op til 2 ugers selvvalgt efteruddannelse hvert år.

Medens du er på uddannelse modtager du lønrefusion på 85 % af lønnen.

Du kan læse mere om Selvvalgt Uddannelse hos Industriens KompetenceUdviklings Fond. Der er blandt andet en positivliste over de uddannelser som du kan søge om: www.ikuf.dk

Er du ansat i TDC indeholder positivlisten endnu flere uddannelse. Læs mere på TDC´s Medarbejderportal.

Når du via positivlisten har fundet et kursus du ønsker, kan du finde en uddannelsesinstitution som udbyder kurset ved at besøge Uddannelsesguiden: www.ug.dk  eller på amukurs.dk eller efteruddannelse.dk

Bliv faglig anerkendt !

Har du papir på det du kan? Hvis ikke, så kan en aftale mellem Dansk Metal og Dansk industri hjælpe dig til det

Du kan få faglig anerkendelse hvis du f.eks. er ansat som Teleinstallationstekniker, Telesystemtekniker, IT- supporter, Frontline PC-supporter, Multimedie-integrator.

Har du ikke udstået en egentlig læretid, i det du laver i dag, men gennem en årrække har været beskæftiget ved arbejde, som stort set er sammenligneligt med uddannelsens indhold og niveau, og/eller har gennemført relevante kurser, som kan opnå faglig anerkendelse.

Faglig anerkendelse kan opnås, når leder og din tillidsrepræsentant kan anbefale dette, og bekræfter dette på den ansøgning du sender til anerkendelse.

Forudsætningen er dog:

  • At du efter dit fyldte 18. år har været beskæftiget med fagligt relevant arbejde i et tidsrum, der væsentligt overstiger 50 pct. af den fastsatte læretid for uddannelsen, eller
  • At du har gennemgået en række specialkurser, som tilsammen modsvarer uddannelsens skoledel, og har været beskæftiget i en periode, der væsentligt overstiger uddannelsens varighed, eller 
  • At du har gennemført en kombineret uddannelse sammensat af kursus og beskæftigelse, der er godkendt af Metalindustriens Lærlingeudvalg

Du kan finde ansøgningsskemaet ved at klikke dig ind hos Dansk Metal

Sammen med ansøgningen skal du sende en liste med uddannelser du har fået i tiden før 1996.

Specielt for ansatte i TDC:
Hvis du er ansat i TDC kan du få en uddannelsesliste fra før 1996, hvis du henvender dig hos HR-helpdisk. Uddannelser efter 1996 finder HR- medarbejderudvikling selv.

Når du har samlet disse oplysninger, sendes de til:
HR-medarbejderudvikling

Vi anbefaler at man søger faglig anerkendelse, da det giver DIG nye faglige muligheder i en verden der forandrer sig konstant.