Kontingentsatser pr. 1. januar 2020

Kontingentsats pr. måned

Forbund

Afdeling

I alt

Ordinære medlemmer

345,50

210,25

555,75

Deltid 30 timer

222,75

140,25

363,00

Deltid under 15 timer

61,25

45,50

106,75

Efterlønsmodtagere

267,50

12,50

280,00

Pensionist*

12,50

12,50

25,00

Mere end 22 ugers ledighed
/sygdom (fuldtidsforsikret)

285,50

170,25

455,75

Mere end 22 ugers ledighed
/sygdom (deltidsforsikret)

162,75

100,25

263,00

Elever/lærlinge

82,50

45,00

127,50

Som medlem af Dansk Metal omfattes man automatisk af en gruppelivsforsikring der yderligere koster 22,50 kr. pr. mdr. ud over ovennævnte beløb. Man skal aktivt framelde forsikringen, hvis man ikke ønsker denne. Hvis man fravælger gruppelivsforsikringen, kan man ikke senere blive omfattet af forsikringen.


Derudover kan tilvælges en fritidsulykkesforsikring der koster 31,50 kr. pr. mdr.


Kontingenterne til fritidsulykkesforsikringen og gruppelivsforsikringen er ikke fradragsberettiget på selvangivelsen.


A-kassen opkræver særskilte kontingenter udover ovennævnte beløb.


*) Medlemmer der er overgået til pension pr. 1. januar 2010 eller senere betaler kr. 12,50 pr. måned i forbundskontingent. Kontingentet opkræves forud som et halvårskontingent.