Protokoller om TDC fratrædelser

Nedenfor gengiver vi de relevante protokoller i forbindelse med de forventede personalereduktioner i TDC


Protokol om TDC-personalereduktioner 2020

Protokollen indebærer, at opsigelser eller frivillige fratrædelser som meddeles fra den 2. december 2019 og i 2020, vil være omfattet af de vilkår og øvrige regler, som gælder for protokollen for personalereduktioner i 2020. Dette har navnlig betydning for efteruddannelse og omskoling i en eventuel opsigelsesperiode, samt den tilhørende rammeproces.
Klik her for at læse protokollen.  

OBS: På første side i linket ovenfor er gengivet protokol for personalereduktioner 2020. Dernæst følger Rammeprocessen. Rammeprocessen anvendes af samarbejdsudvalgene til planlægning af bla. HR-processen i forbindelse med de forventede personalereduktioner.