TJM Forsikring
Protokoller om TDC fratrædelser

Nedenfor gengiver vi de relevante protokoller i forbindelse med de forventede personalereduktioner i TDC


Midlertidig protokol om TDC-personalereduktioner 2019

Protokollen indebærer, at opsigelser eller frivillige fratrædelser som meddeles efter december 2018 og indtil den midlertidige protokol bortfalder, vil være omfattet af de vilkår og øvrige regler, som gælder for protokollen for personalereduktioner i 2018. Dette har navnlig betydning for efteruddannelse og omskoling i en eventuel opsigelsesperiode, samt den tilhørende rammeproces. Parterne forventer at optage forhandlinger i starten af 2019 om behovet for en ny protokol for resten af 2019.
Klik her for at læse protokollen.


(OBS: På første side i linket ovenfor er gengivet den midlertidige protokol for personalereduktioner 2019. Dernæst følger protokollen for personalereduktioner i 2018 samt den gældende rammeproces). Rammeprocessen anvendes af samarbejdsudvalgene til planlægning af bla. HR-processen i forbindelse med de forventede personalereduktioner.